Publicidad

12 Hores Cycling Circuit 2016

Inscripció On-line

12 Hores Cycling Circuit 2016
 • Data: 08/10/2016
 • Hora: 08:00
 • Tipus: Ciclismo
 • Inscrits:
 • Llímit: 07/10/2016 21:00
 • Drets:
  70.00 €
  3.00 € *
  * Amb lloguer de xip blanc.
Inscripció
On-line

Taula de preus

A continuació es mostra una llista detallada del cost dels drets d'inscripció a la competició.

Inscripció individual
Recorregut 12 Horas Cycling circuit (individual)
70 €
Recorregut 12 Horas Cycling (equipos de 4 miembros)
130 €
Recorregut 12 Horas Cycling circuit (parejas)
70 €
Inscripció d'equip
Recorregut 12 Horas Cycling (equipos de 4 miembros)
160 €
Recorregut 12 Horas Cycling circuit (parejas)
100 €
Tipus de
Inscripció
Termes i CondicionsDades
Personals
Selecció de
Recorregu
Pagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada
 
   
   
   
   
   
   
 
Inscripción a la Competición Cerrada [Inscripció Finalizada]
La inscripción a esta competición está cerrada, sólo las personas autorizadas pueden realizar la inscripción. Si dispones de un código de autorización o has sido autorizado podrás realizar la inscripción.

A aquesta competició es permet la inscripció d'equips formats per 0 atletes. A continuació pots selecciona el tipus de inscripció que vols realitzar.

Selecciona aquesta opció si ets un atleta individual i desitjes realitzar la inscripció a aquesta competició.
Selecciona aquesa opció si dessitjes inscriure un equip format per 0 atletes. Es solicitaran les dades atletes durant el procés de registre.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20170906
Publicidad
Síguenos en... Síguenos en...
Siempre estarás con
nosotros Tolo!
© Elitechip, 2008-2018, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net