POWERMAN MALLORCA - World Series Duathlon 2018

Inscripció On-line

POWERMAN MALLORCA - World Series Duathlon 2018
  • Data: 17/02/2018
  • Duatlón
  • Mallorca
  • Població: Can Picafort
  • Hora: 09:00
  • Inscrits:
  • Llímit: 15/02/2018 13:00
  • Drets:
    Taula de preus

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

Para poder participar en esta competición debes estar federado a esta federación.

Taula de preus

A continuación se muestra una lista detallada del coste de los derechos de inscripción a la competición.

Inscripció individual
Recorregut Powerman Classic
123 €
Recorregut Powerman Sprint
43 €
Inscripció d'equip
Recorregut Powerman Classic
123 €
Recorregut Powerman Sprint
43 €

POWERMAN MALLORCA - World Series Duathlon 2018

Inscripció On-line

Tipo de
Inscripción

Termes i CondicionsDades
Personals
Opcions AdicionalsSelecció de
Recorregu
FederaciónCodio DescomptePagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada
Inscripción a la Competición Cerrada [Inscripció Finalizada]
La inscripción a esta competición está cerrada, sólo las personas autorizadas pueden realizar la inscripción. Si dispones de un código de autorización o has sido autorizado podrás realizar la inscripción.

En esta competición se permite la inscripción de equipos formados por 2 atletas. A continuación puedes seleccionar el tipo de inscripción que vas a realizar.

Selecciona esta opción si eres un atleta individual y deseas realizar la inscripción a esta competición.
Selecciona esta opción si deseas inscribir a un equipo formado por un mínim de 2 fins 3 atletas. Se solicitarán los datos de los atletas durante el proceso de registro.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20190617
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net