ElitechipCompeticionsIX Totaltri Mallorca 2019Inscripció On-line

IX Totaltri Mallorca 2019

Inscripció On-line

IX Totaltri Mallorca 2019
 • Data: 02/06/2019
 • Triatlón
 • Mallorca
 • Població: Cala Millor
 • Hora: 08:00
 • Inscrits:
 • Inici Insc.: 01/10/2018 00:00
 • Llímit: 30/05/2019 21:00
 • Drets:
  Taula de preus
Inscripció
On-line

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

Para poder participar en esta competición debes estar federado a esta federación.

Taula de preus

A continuació es mostra una llista detallada del cost dels drets d'inscripció a la competició.

Inscripció individual
Recorregut TOTALTRI MALLORCA 113 - Half
158 €
Recorregut TotalTri Mallorca - Olimpico - 1500m - 40Km - 10Km
68 €
Recorregut TotalTri Mallorca - Small - 500m - 40Km - 10Km
68 €
Recorregut Totaltri Mallorca 51,5 - Olimpico (Equipos)
78 €
Inscripció d'equip
Recorregut TOTALTRI MALLORCA 113 - Half
173 €
Recorregut TotalTri Mallorca - Olimpico - 1500m - 40Km - 10Km
83 €
Recorregut Totaltri Mallorca 51,5 - Olimpico (Equipos)
93 €

IX Totaltri Mallorca 2019

Inscripció On-line

Tipus de
Inscripció
Termes i CondicionsDades
Personals
Selecció de
Recorregu
FederaciónCodio DescomptePagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada
Inscripción a la Competición Cerrada [Inscripció Finalizada]
La inscripción a esta competición está cerrada, sólo las personas autorizadas pueden realizar la inscripción. Si dispones de un código de autorización o has sido autorizado podrás realizar la inscripción.

A aquesta competició es permet la inscripció d'equips formats per 2 atletes. A continuació pots selecciona el tipus de inscripció que vols realitzar.

Selecciona aquesta opció si ets un atleta individual i desitjes realitzar la inscripció a aquesta competició.
Selecciona aquesa opció si dessitjes inscriure un equip format per un mínim de 2 fins 7 atletes. Es solicitaran les dades atletes durant el procés de registre.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20190617
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net