V CxM dels llogarets de Santa Eugènia 2019

Inscripció On-line

V CxM dels llogarets de Santa Eugènia 2019
 • Data: 20/04/2019
 • Cursa per Muntanya
 • IV LLiga Elitechip 2019  
 • Mallorca
 • Població: Santa Eugenia
 • Hora: 09:30
 • Inscrits:
 • Inici Insc.: 15/03/2019 20:00
 • Drets:
  20 €
  18 € *
  * Precio con chip amarillo
Inscripció
On-line

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federació Muntanya 2019

Los atletas que participen en esta competición y no dispongan de licencia federativa para el año 2019, tendrán que abonar un recargo de euro; en concepto de licencia de día.

Taula de preus

A continuació es mostra una llista detallada del cost dels drets d'inscripció a la competició.

Inscripció individual
Recorregut CxM dels llogarets de Santa Eugènia 18,6 km
20 €
 • S16F Cadete (FBME)
  11 €
 • S16M Cadete (FBME)
  11 €
 • S20F Junior (FBME)
  11 €
 • S20M Junior (FBME)
  11 €
Recorregut Cursa Kids
(N/D)
Recorregut Pujada al Submari - Recorregut Curt 8 km
10 €
 • S16F Cadete (FBME) 8 Km
  6 €
 • S16M Cadete (FBME) 8 Km
  6 €
 • S20M Junior (FBME) 8Km
  6 €
 • S20F Junior (FBME) 8Km
  6 €

V CxM dels llogarets de Santa Eugènia 2019

Inscripció On-line

Termes i CondicionsDades
Personals
Selecció de
Recorregu
FederaciónPagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada
Inscripción a la Competición Cerrada [Inscripció Finalizada]
La inscripción a esta competición está cerrada, sólo las personas autorizadas pueden realizar la inscripción. Si dispones de un código de autorización o has sido autorizado podrás realizar la inscripción.

Realitza el registre a les competicions de forma més ràpida: registra't a Elitechip i entra a formar part de la nostra comunitat d'atletes.

Si no et vols registrar ni iniciar la sessió prem següent per continuar.

Introduce a continuación tu número de DNI o Pasaporte y el código de autorización si dispones de uno. Pulsa siguiente para verificar que puedes realizar la inscripción.
 
Para poder continuar debes aceptar las condiciones de uso de este servicio.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20190212
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net