ElitechipCompeticionsV Artiem Half Menorca Triatlon 2019Inscripció On-line

V Artiem Half Menorca Triatlon 2019

Inscripció On-line

V Artiem Half Menorca Triatlon 2019
 • Data: 22/09/2019
 • Triatlón
 • Menorca
 • Lloc: Fornells
 • Hora: 07:30
 • Inscrits:
 • Inici Insc.: 20/02/2019 00:00
 • Drets:
  123 €
  120 € *
  * Precio con chip amarillo
Inscripció
On-line

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

Taula de preus

A continuació es mostra una llista detallada del cost dels drets d'inscripció a la competició.

Inscripció individual
Recorregut Artiem Half Menorca (1.900m - 90 km - 21.1 km)
123 €
Recorregut Artiem Short Distancia (1000 m - 34km - 9 km)
58 €
Inscripció d'equip
Recorregut Artiem Half Menorca (1.900m - 90 km - 21.1 km)
192 €

V Artiem Half Menorca Triatlon 2019

Inscripció On-line

Tipus de
Inscripció
Termes i CondicionsDades
Personals
Opcions AdicionalsSelecció de
Recorregu
Codio DescomptePagament Drets
de Competició
Confirmació
de Pagament
Confirmació
de Dades
Inscripció
Realitzada

A aquesta competició es permet la inscripció d'equips formats per 2 atletes. A continuació pots selecciona el tipus de inscripció que vols realitzar.

Selecciona aquesta opció si ets un atleta individual i desitjes realitzar la inscripció a aquesta competició.
Selecciona aquesa opció si dessitjes inscriure un equip format per un mínim de 2 fins 3 atletes. Es solicitaran les dades atletes durant el procés de registre.
Hi ha informació errònia al formulari. Per favor comprova la informació introduïda més amunt.
En cumpliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel que es regula el dret de informació a la recollida de dades, se advierteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal, que puguin constar a aquest procés d'inscripció, s'inclouiran al fitxer de nom «Competiciones» del que n'és titular Elitechip, S.L. amb CIF B57506149. La finalitat del fitxer és la gestió de les competicions deportives organitzades per Elitechip, S.L. Les dades relatives a la persona física que presenta la solicitut d'inscripció s'empraran en els termes previstos que siguin necessaris per la organització, realització i publicació dels resultats de la competició esportiva finalitat de la inscripció. Tindran dret a acceder a les seves dades personales, rectificar-les o, en el seu cas, cancelar-les a Elitechip, S.L., responsable del fitxer.
Ver. 8.8.20190212
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net