ElitechipCompeticionsIV Triatló Olímpic de Formentera 2016

IV Triatló Olímpic de Formentera 2016

Detall de la Competició

 • Data: 08/10/2016
 • Triatlón
 • Formentera
 • Població: Es Pujols
 • Hora: 14:30
 • Inscrits:
 • Inici Insc.: 07/09/2016 17:00
 • Llímit: 06/10/2016 23:59
 • Organitza: Unisport Consulting
 • Drets:
  Taula de preus

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

Los atletas que participen en esta competición y no dispongan de licencia federativa para el año 2019, tendrán que abonar un recargo de euro; en concepto de licencia de día.

Més Competicions

Altres competicions que pueden ser del teu interés:
22/12/2019 | Mallorca

IV Triatló Olímpic de Formentera 2016

Detall de la Competició

IV TRIATLON Isla de Formentera

Es Pujols, 8 octubre 2016

REGLAMENT PEL BON FUNCIONAMENT DE LA PROVA:

Art. 1.- Hi podran participar, totes les persones d’ambdós sexes, tinguin o no, llicència esportiva.

Art. 2.- La prova es durà a terme a Es Pujols (Pl. d’Europa), el dissabte 8 d’octubre.

Art. 3.- INSCRIPCIONS: es faran a través de la pàgina www.elitechip.net, fins el 6 d’octubre i a la taula de recollida de dorsals dissabte dia 8 de 9:30 a 12:00 hores.

Les inscripcions son estrictament personals i intransferibles, però lo tant no poden ser utilitzades per una altra persona diferent a la que està inscrita. No es possible la substitució d’un participant per un altre.

Art. 4.- Recollida de dorsals. Es Pujols (PL. d’Europa), dia 8 d’octubre de 9:30 a 13:30 hores. En el moment de la recollida s’haurà d’acreditar la condició de Federats.

Art. 5.- Preus de la inscripció:

SPRINT

Inscripció federat: 20€ + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship).

Inscripció no federat: 25€ (inclou llicència d’un dia)+ 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship).

Inscripció equips: 30€ (increment de 5€ per cada atleta no federat en concepte de llicència d’un dia) + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship).

OLIMPIC

Inscripció federat: 30€ + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship).

Inscripció no federat: 35€ (inclou llicència d’un dia)+ + 3€ del lloguer del xip (si no disposa de xip groc Championship).

Art. 6.- HORARIS

Dissabte, 8 d’octubre:

LLIURAMENT DE DORSALS SPRINT & OLÍMPIC

 • 09:30 – 13.30 h en la plaça d’Europa d’Es Pujols.

MODALITAT SPRINT & EQUIPS

 • 13:00 – 14:00 h Deixar la bicicleta i el material al boxes
 • 14:15 h, presentació al recinte de Sortida del segment de SWIM, en la platja d’Es Pujols.
 • 14:30 h Sortida Sprint & Equips

MODALITAT OLÍMPIC

 • 13:00 - 14:00 h Deixar la bicicleta i el material al boxes
 • 16:00 h, presentació al recinte de Sortida del segmento de SWIM, en la platja d’Es Pujols.
 • 16:15 h Sortida Olímpic

LLIURAMENT TROFEUS 2 MODALITATS 19:30 h

Art. 7.- És obligatori l’ús de casc homologat per al segment de ciclisme.

Art. 8.- És obligatori seguir la següent normativa:

? No està permès circular en bicicleta dins la zona de BOXES. El casc ha d’estar sempre tancat quan la bicicleta no estigui a la barra suport de les bicicletes.

? Només es permet participar amb bicicleta de carretera.

? Al segment de natació no es pot portar el dorsal, que ha de quedar a l’àrea de transició.

? El dorsal del cos ha d’anar a la zona posterior durant la prova de ciclisme i a la zona anterior en el segment de la cursa a peu.

? La bicicleta ha de portar obligatòriament la ferratina amb el número que ha de ser visible en lectura horitzontal des de l’esquerra.

? Només està permès deixar al lloc assignat a l’àrea de transició el material que hagi de ser utilitzat durant la competició.

? No es pot competir amb el tors descobert.

? Esta permès anar a rebuf (drafting), excepte entre atletes de diferent sexe i del mateix sexe en diferent volta.

? No estan permesos cap tipus d’acoblaments per a la bicicleta a ninguna de les dues distàncies.

? Ús de neoprè: En distància de fins a 1500 m està prohibit per sobre de 20 º i opcional entre 14º i 20º. Els esportistes de les categories Veterans 2 i superiors (majors de 50 anys) poden utilitzar neoprè sigui quina sigui la temperatura de l'aigua. El Delegat Tècnic de la prova podrà autoritzar el seu ús fora d'aquests marges, en el supòsit d'existència de bancs de meduses o altres circumstàncies.

? Per tal de contribuir a un mínim impacte ambiental de les proves, els participants utilitzaran els

contenidors situats a l’avituallament per tirar les botelles i no tiraran al terra els envasos dels aliments ni d’altre tipus a cap tram de la prova.

Art. 9.- L’horari d’entrada a BOXES es de 13:00 a 14:00 h. L’horari de retirada de material per a la categoria Sprint serà aproximadament de 16:45 a 17:15 h. Aquest horari està supeditat a que el segment de natació de la categoria Olímpic hagi acabat i que el primer corredor del segment de ciclisme de la categoria Olímpic no hagi finalitzat abans de les 17:15 h. Després d’aquest horari tots els participants hauran d’esperar que acabi la prova per retirar el material del box.

Art. 10.- Cada participant rebrà els següents dorsals: una gorra de natació, una ferratina per a la bicicleta, tres ferratines per al casc i un dorsal per la carrera a peu, que han de ser utilitzats de manera que siguin visibles per als jutges.

Els components dels equips rebran una gorra de natació, una ferratina per a la bicicleta, tres ferratines per al casc i un dorsal per la cursa a peu, que han de ser utilitzats de manera que siguin visibles per als jutges. El xip l’ha de portar el membre de l’equip que estigui competint, per lo que el relleu es farà entregant el xip amb la cinta de sujecció al company que s’ho haurà de posar abans d’iniciar el seu segment.

Art. 11.- CATEGORIES:

INDIVIDUAL SPRINT I OLÍMPIC (masculí i femení):

? Cadet 1999-2001 (Només Triatló Sprint)

? Júnior 1997-1998

? Sub 23 1993-1996

? Sènior 1977-1992

? Veterà 1 1967-1976

? Veterà 2 1957-1966

? Veterà 3 1956 i anteriors

? EQUIPS DE RELLEUS: Han d’estar formats per 2 o 3 participants (poden ser equips mixts), que cap dels quals estigui inscrit a la categoria individual.

Hi haurà una categoria única pels equips.

Art. 12.- PREMIS:

? Trofeu als 3 primers classificats de la categoria Absoluta (masculins i femenins) Sprint i Olímpic.

? Trofeu al primer classificat de cada categoria (masculins i femenins) Sprint i Olímpic.

? Trofeu al primer equip classificat Sprint.

Art. 13.- A petició de l’organització o dels jutges de la prova pel control de material, els participants hauran d’acreditar, mitjançant documentació oficial amb fotografia, la seva identitat i data de naixement.

Art. 14.- Les reclamacions es presentaran al Jutge-Àrbitre fins a 15 minuts després de finalitzar la prova en qüestió.

Art. 15.- L’organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics que poguessin sofrir els participants durant o com a conseqüència de les proves. No obstant, hi haurà servei d’assistència de primers auxilis.

Art. 16.- La prova està subjecta a les decisions de l’organització. El fet d’inscriure’s i de participar implica l’acceptació i el compliment d’aquest reglament. Tot allò que no s’hi especifica queda sota la decisió de l’organització en col·laboració amb el Comitè d’apel·lació.

El jutge àrbitre o, si és el cas, el delegat federatiu, podrà decretar la interrupció i, si escau, l’anul·lació de la competició o d’un dels segments, per causes meteorològiques excepcionals.

En aquest cas, l’organització juntament amb el jutges o delegat federatiu, es reserva l’opció de donar una alternativa o les modificacions que corresponguin.

En el cas de condicions climatològiques adverses a la mar, si per seguretat, l'Organització desaconsellés la prova a l'aigua, en les dues distàncies, es realitzaria un duatló: Run - Bike - Run.

Art. 17.- El participant declara que es troba en les condicions físiques necessàries pel desenvolupament de la prova i que participa voluntàriament.

Art. 18.- Mitjançant la signatura del present contracte autoritzo UNISPORT CONSULTING SL i altres patrocinadors i col·laboradors a prendre arxius fotogràfics i / o audiovisuals amb finalitat comercial. Les imatges i / o vídeos seran exposades en els perfils que les empreses gestionin en les diverses xarxes socials o usats per a campanyes de màrqueting relacionades amb els esdeveniments que UNISPORT CONSULTING SL o les seves empreses relacionades (GERMATUR GESTIÓ SL i DYNAMIC MENORCA SL) puguin realitzar.

Les dades personals seran incloses en un fitxer propietat de UNISPORT CONSULTING SL. Aquesta informació serà usada per satisfer el servei contractat per vostè i podrà ser cedit a GERMATUR GESTIÓ SL i DYNAMIC MENORCA SL per a la satisfacció del servei contractat i per prospecció comercial relacionada amb aquestes empreses.

Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) mitjançant escrit a la següent adreça: UNISPORT CONSULTING SL - GREMI SABATERS 21 PLANTA 3 OFICINA A37 - 07009 - PALMA

Observacions Inscripció

¡¡ Advertencia Para Consultas a Elitechip !!
Elitechip no revisa constantemente las conversaciones de Facebook. Si tienes alguna duda o consulta respecto de la competición u otro tema, por favor utiliza el Formulario de Contacto así te podremos atender en el menor tiempo posible.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2019, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net