XIV Duatló Popular de Menorca 2015

Competition Data

 • Date: 22/11/2015
 • Duatlón
 • Menorca
 • City: Ciutadella
 • Time: 10:30
 • Registered:
 • Limit: 21/11/2015 19:00
 • Fee:
  6 €

More competitions

Other competitions that may be of interest:
05/04/2020 | Menorca
10/05/2020 | Mallorca

XIV Duatló Popular de Menorca 2015

Competition Data

Terrenys de J Taltavull S.L.

1. ORGANITZACIÓ: El Grup Esportiu Es Port organitza la XIVª edició de la Duatló Popular de Menorca, a celebrar el 22 de novembre de 2015, a les 10.30 h.

2. TIPUS DE COMPETICIÓ: La competició és de caràcter popular i es realitzarà en 1è lloc un recorregut a peu, per passar tot seguit a la zona de transició, on hi estaran col•locades les bicicletes de btt i el casc rígid homologat. En 2n lloc es realitzarà el circuit corresponent a la bicicleta tot terreny, per passar una altra vegada amb la bicicleta i deixar-la a la zona de transició i, en 3è lloc realitzar una darrera volta al circuit a peu per acabar a meta.

3. RECORREGUT: Es realitzarà Als terrenys de J Taltavull de Ciutadella. Hi haurà entre el circuit d’atletisme i el de btt una zona de transició on es col•locaran les bicicletes i el casc. Tot el circuit estarà correctament senyalitzats amb barreres, cinta o cons. Es realitzaran 3 mànegues segons categories:

 • 1. CIRCUIT ADAPTAT CATEGORIA A, B i C: circuit a peu 700 m. (1 ó 2 voltes segons categoria). I en btt 1, 2 ó 3 voltes segons categoria.
 • 2. CATEGORIA D i E: circuit a peu 1km (1 volta). I en btt 2.700 m. (3 ó 4 voltes)
 • 3. CATEGORIA F, G, H, I i J: circuit a peu 4 voltes. I en btt 14.000 m. I finalitzar amb 1 volta més al circuit a peu.

4. CATEGORIES de la XIVª edició de la Duatló Popular de Menorca seran les següents, tan en femení com en masculí:

 • CATEGORIA A: nascuts el 2008 i posteriors
 • CATEGORIA B: nascuts el 2007 i 2006 (8 i 9 anys)
 • CATEGORIA C: nascuts el 2005 i 2004 (10 i 11 anys)
 • CATEGORIA D: nascuts el 2003 i 2002 (12 i 13 anys)
 • CATEGORIA E: nascuts el 2001 i 2000 (14 i 15 anys)
 • CATEGORIA F: nascuts el 1999 i 1998 (16 i 17 anys)
 • CATEGORIA G: nascuts el 1997 i 1998 (18 i 19 anys)
 • CATEGORIA H: nascuts del 1985 al 1995 (20 a 30 anys)
 • CATEGORIA I: nascuts del 1966 al 1984 (31 a 49 anys)
 • CATEGORIA J: nascuts el 1965 i anteriors

5. CLASSIFICACIONS s’establiran per categories i es determinaran per temps obtingut.

6. HORARI de inici serà a les 10.30 h per a la primera mànega, i successivament les altres.

7. INSCRIPCIONS es tindran que realitzar abans del 20 de novembre de 2015, a les 21 h. a la pàgina web d’elitechip.net

8. TROFEUS per els tres primers classificats en cada categoria, tant en femení com en masculí.

9. SEGURETAT amb el servei de la Creu Rotja de Ciutadella.

10 CONTROL de la prova estarà a càrrec de l’organització a través de Elitechip que facilitarà un chip personal i intransferible pel control de temps d’aquesta prova. En cas de pèrdua, mal tractament, o no retornar el chip al termini de la prova es tindrà que abonar 10 €.

11 ORGANITZACIÓ podrà variar qualsevol punt d’aquest reglament avisant amb 30 minuts d’antelació.

12 RECLAMACIONS es tindran que adreçar a l’organització i per escrit, durant els primers 30 minuts a comptar des de que es facin públics els resultats.

CONDICIONS GENERALS

1. L’organitzador pot descalificar o expulsar a quolsevol atleta que, falsifiqui dades sobre la seva identitat, no completi el recorregut, o tingui quolque conducte antiesportiva.

2. Els atletes facilitaran la seva identitat a l’organització sempre que aquesta ho demani.

3. Durant el recorregut de btt, és obligatori l’ús del casc rígid homologat. Igualment es tindran que dur els dorsals assignats per l’organització.

4. Els participants es considereran aptes, tant física com psiquicament, per a prende part a la duatló popular.

5. L’organitzador declina tota responsabilitat per mals morals, físics o materials que poden sofrir els participants o bicicletes, no obstant, l’organització vetllarà per la seguretat de la prova.

6. El fet d’estar inscrit i prendre part a la duatlo popular, implica la total acceptació de les presents normes, així mateix com d’altres disposicions que per qualsevol motiu pugui determinar l’organització. L’organització no es farà responsable de totes aquelles situacions o actuacions que puguin succeir fora de la seva competència, o que no sigui responsable directament.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2020, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net