VIII Cursa per muntanya de Bunyola 2010

Competition Data

 • Date: 12/09/2010
 • Cursa per Muntanya
 • Copa Balear de Curses de Muntanya 2010  
 • Mallorca
 • Time: 10:00
 • Registered:
 • Limit: 10/09/2010 14:30
 • Fee:
  Price structure

Previous Events

More competitions

Other competitions that may be of interest:

VIII Cursa per muntanya de Bunyola 2010

Competition Data

8ª CURSA DE MUNTANYA BUNYOLA 2010

COPA BALEAR DE CURSES DE MUNTANYA

1. Organització

 • El Club Ciclista “ES PEDAL” PENYA TONI COLOM i l’Ajuntament de Bunyola organitzen la 8ª CURSA DE MUNTANYA BUNYOLA.

2. Condicions dels participants

 • - És obligatori tenir els divuit anys complits.
 • - Donades les especials condicions d’aquesta cursa es recomana als participants utilitzar el material més apropiat pel desenvolupament de la mateixa
 • - S’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya.

3. Inscripcions

 • L’import de la inscripció serà de 12€ per tots el participants federats en muntanya (modalitat C ò superior) i 24 per a tots els participants no federats en muntanya..
 • La data límit de inscripció serà dia 10 de setembre de 2010 a les 14.30 hrs.
 • Per a formalitzar la inscripció a: www.elitechip.es .
 • Els federats hauran de presentar la targeta federativa a la retirada de dorsals, en cas de no portar-la no hi podran participar. Els que ja tenguin dorsal han de passar per la taula per confirmar la inscripció.
 • 4. Recollida de dorsals i acreditacions
 • Els dorsals, juntament amb la documentació corresponent, es recolliran el diumenge 12 d’abril de les 09.00h a les 09.45h a sa Plaça de Bunyola.

5. Programa

 • Diumenge 12 de setembre: Sortida a les 10.00h (Desde sa Plaça de Bunyola). Sortida neutralitzada.

6. Desenvolupament de la prova

Tots els participants es veuran obligats a passar per “càmara de cridades” 15 minuts abans de la sortida de la prova, quedant exclosos de la Cursa tots els qui no ho hagin fet:

 • - L’itinerari senyalitzat. El recorregut estarà senyalat amb indicadors de direcció i banderetes.
 • - El participant està obligat a portar el dorsal ben visible durant tota la cursa.
 • - Durant l’itinerari estaran instal·lats 3 punts d’avituallament..
 • - Tots els punts d’avituallament seran tancats, i no es permetrà endur-se’n cap tipus d’aliment fora de la zona.
 • - El recorregut es trobarà cobert per servei mèdic i Protecció Civil i voluntaris.
 • - L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, encara que intentarà per tots els mitjans evitar-los.
 • - L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre la cursa davant una eventualitat.
 • - Els participants seguiran les instruccions que siguin donades per l’organització, estant obligats a retirar-se si qualque responsable de la prova així els ho indiqui.
 • - La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació del present reglament i la normativa annexa.

7. Limitacions

 • El nombre màxim de participants a la prova serà de 200 atletes, d’acord amb l’ordre d’inscripció.

8. Desqualificacions

El participant quedarà exclòs de la prova en els següents casos:

 • - No passar per camera de cridades.
 • - Abandonar equip o deixalles fora dels punts d’avituallament.
 • - No fer el recorregut pel camí senyalitzat.
 • - No passar per tots els controls.
 • - Incorreccions en relació al dorsal o no portar-lo ben visible.
 • - Els serveis mèdics i encarregats de control estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que manifesti un mal estat físic.

9. Dorsals

Els participants hauran de dur en tot moment els dorsals facilitats per l’organització a un lloc ben visible.

10. Categories:

 • Categoria FEMINES
 • Categoria FEMINES VETERANES
 • Categoria JUNIOR
 • Categoria SUB-23
 • Categoria SENIOR
 • Categoria PRE-VETERA
 • Categoria VETERA
 • Categoria MASTER
 • Locals

11. Trofeus i premis

 • - Trofeu pels tres primers participants de cada categoria.
 • - Els tres primers classificats de la general

Aquesta cursa es regira per el reglament de LA COPA BALEAR DE CURSES PER MUNTANYA. La inscripció comporta l’acceptació.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2020, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net