3 Dias Trail Ibiza - Ultra Ibiza 2021

Detall de la Competició

  • Data: 26/11/2021
  • TrailRunning
  • Eivissa
  • Hora: 06:00
  • Data Fí: 28/11/2021
  • Inscrits:
  • Inici Insc.: 01/05/2021 12:00
  • Llímit: 21/11/2021 23:59
  • Organitza: Trideporte
  • Drets: (Taula de preus)
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Recorregut:
Xip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Descarregar diploma de participació

Federación

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federació Atletisme Illes Balears/ Trail Running

Més Competicions

Altres competicions que pueden ser del teu interés:

3 Dias Trail Ibiza - Ultra Ibiza 2021

Detall de la Competició

Los 3 días Trail Ibiza - Ultra Ibiza es una carrera de Trail Running compuesta de tres etapas por la isla de Ibiza que esta dentro de la Federación Balear de Atletismo. Se celebrará la 8ª edición los días 26, 27 y 28 de noviembre del 2021.

Tota la informació a www.trailibiza.com  

 

Campionat de Balears d'Ultra Distància.

Campionat de Balears de Ultra Distància es regirà pel reglament de la Federació d'Atletisme de Balears i hi haurà les categories marcades en aquest reglament. Aquesta classificació només serà per als Federats a la Federació Balear d'Atletisme + Trail

Reglament de la Prova:

Article 1 ORGANITZACIÓ
Els 3 dies Trail Eivissa - Ultra Eivissa és una cursa de Trail Running composta de tres etapes per l'illa d'Eivissa que aquesta dins de la Federació Balear d'Atletisme. Se celebrarà la 8a edició els dies 26, 27 i 28 de novembre de l'2021.

Qualsevol incidència no recollida en el mateix, serà resolta pel Jurat dels 3 dies Trail Eivissa - Ultra Eivissa, compost per un director de cursa, un membre de l'Organització, un Representant dels Corredors i un jutge àrbitre.

El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l'Organització amb la deguda comunicació als participants i períodes de reclamació i resolució d'incidències. El fet de realitzar la inscripció en qualsevol de les modalitats de l'esdeveniment mostra la conformitat de l'participant amb la totalitat de l'contingut d'aquest Reglament.

Els 3 dies Trail Eivissa - Ultra Eivissa és un esdeveniment que aglutina les 2 vessants sent alhora un esdeveniment turístic i esportiu.

Art. 2) INSCRIPCIONS
2.1.- La participació està limitada a 300 atletes divendres i diumenge. I a 150 per prova el dissabte
2.2.- Podra'n participar en aquesta competició, atletes nascuts categori'a Sub23 i superior amb Llicència de Ruta / Trail Running o amb Llicència Nacional. O la llicència de dia
2.3.- Les inscripcions es faran a Elitechip.2.4.- Els 3 Dies trail Eivissa amb:

2a etapa Ultra - 105 € els 100 primers - 115 € fins a l'1 de novembre - 135 € fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies)
2a etapa Marató - 75 € els 100 primers - 85 € fins l'1 de novembre - 115 € fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies)
2a etapa 1/2 Marató - 60 € els 100 primers - 70 € fins l'1 de novembre - 100 € fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies).
2a etapa 10 km Started - 40 € els 100 primers - 50 € fins l'1 de novembre - 70 € fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies).
parelles mixtes
 Des de l'organització de 3 dies trail Eivissa llancem una nova categoria, que esperem ajudi a incrementar el nombre de dones inscrites a la distància marató. Per això hem decidit incloure l'opció de parelles mixtes! Tindrà la seva pròpia classificació i disposarà de premis.

 3 dies amb l'etapa marató: 140 € pels dos components els 100 primers - 170 € pels dos components fins a l'1 de novembre - 230 € pels dos components fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies)

La parella ha de passar tots els punts de control a el mateix temps si no, no entraran a la classificació de parelles mixtes tot i estar inscrits com a tal.

• Els corredors que no tinguin assegurança hauran de pagar 15 € per aquest.

Aquesta opció s'obrirà quan es cobreixin les 300 places disponibles per al divendres i el diumenge o l'1 d'octubre si queden places disponibles.
* 1 dia trail Eivissa:

Nocturna -15 € (Inicialment no es pot inscriure a aquesta prova de manera solta)
ULTRA. -105 € els 100 primers - 115 € fins a l'1 de novembre - 135 € fins tancament instal-cions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies)
Marató -75 € els 100 primers - 85 € fins l'1 de novembre - 115 € fins tancament instal-cions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies)
1/2 Marató -60 € els 100 primers - 70 € fins l'1 de novembre - 100 € fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies).
10 km Started -40 € els 100 primers - 50 € fins l'1 de novembre - 70 € fins tancament inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies).
Diumenge -15 €. (Inicialment no es pot inscriure a aquesta prova de manera solta)

* Els corredors que no tinguin assegurança hauran de pagar 5 € per aquest.

La inscripció és personal i intransferible. Tot corredor que es detecti amb el dorsal d'una altra persona serà expulsat de carrera. Les inscripcions es tancaran el diumenge 21 a les 23.59

Amb posterioritat a aquest dia es tancaran inscripcions. O es tancaran un cop s'acabin les places disponibles.
Ultra: 150 places
Marató: 150 places
Mitja Marató: 150 places
10 km Started: 150 places

3. CLASSIFICACIÓ I CATEGORlAS
3.1. L'edat a tenir en consideració per a la competició serà la que el participant tingui el dia 31 de desembre de l'any de la competició.

3.2. Els premis NO SÓN ACUMULATIUS

3.3. Categories a la General final dels 3 dies masculí i femení.
Es considera FINISHER DELS 3 DIES i tindrà medalla FINISHER.

la combinació de nocturna 10 km + dissabte 10 kms + diumenge 10 kms
la combinació de nocturna 10 km + dissabte 1/2 Marató + diumenge 10 kms
la combinació de nocturna 10 km + dissabte Marató + diumenge 10 kms
la combinació de nocturna 10 km + dissabte Ultra + diumenge 10 kms

ultra
marató
1/2 Marató

3.4 Els trofeus:
• Els trofeus no són en cap cas acumulables en cap de les categories especificades en el reglament.

• Hi haurà trofeus:
A la primera etapa a:
 - els tres primers classificats.
 - a el primer veterà A (+35 anys)
 - a el primer veterà B (+45 anys)

En la segona etapa en la modalitat 10 km started a:
 - els tres primers classificats.
 - a el primer veterà A (+35 anys)
 - a el primer veterà B (+45 anys)

En la segona etapa en la modalitat 1/2 marató a:
 - els tres primers classificats.
 - a el primer veterà A (+35 anys)
 - a el primer veterà B (+45 anys)

En la segona etapa en la modalitats marató a:
 - els tres primers classificats.
 - a el primer veterà A (+35 anys)
 - a el primer veterà B (+45 anys)

En la segona etapa en la modalitats Ultra a:
  - els tres primers classificats.
 - a el primer veterà A (+35 anys)
 - a el primer veterà B (+45 anys)

En la tercera etapa als tres primers classificats.
 - els tres primers classificats.
 - a el primer veterà A (+35 anys)
 - a el primer veterà B (+45 anys)

A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte 10 kms + diumenge 10kms rebran trofeu:
 - Els tres primers classificats
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà A
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà B.

A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte 1/2 Marató + diumenge 10kms rebran trofeu:
 - Els tres primers classificats
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà A
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà B.

A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte Marató + diumenge 10kms els tres primers classificats de les:
 - Els tres primers classificats
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà A
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà B.

A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte Ultra + diumenge 10kms els tres primers classificats de les:
 - Els tres primers classificats
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà A
 - Els tres primers classificats en la Sub categoria Veterà B.

3.5.- Campionat de Balears de Ultra Distància. El campionat es regirà pel reglament de la FAIB i hi haurà les categories i sub categories marcades en aquest reglament. En aquesta classificació només serà per als Federats a la Federació Balear d'Atletisme + Trail. Els premis de el Campionat de Balears es recolliran a la gala de la Federació d'Atletisme.


4 RESPONSABILITAT DE LES ENTITAT ORGANITZADORA
4.1 L'organitzador de la competició és un Clubs Esportiu registrat en l'organisme Esportiu competent a Balears (DG Esports), i afiliat a la FAIB.

4.2 L'organització no es farà responsable dels danys derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusió de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l'organització, durant la celebració de la prova.

4.3 L'organització de la carrera haurà de suspendre-la, quan les condicions meteorològiques ho aconsellin, per declarar-Alerta Roja a la zona de l'recorregut i que ho indiqui el 112 i / o Protecció Cívil. En aquest cas no es farà cap reemborsament de la inscripció.

5 OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
5.1 És obligatori que el corredor conegui el Reglament de carreres de la FAIB.

5.2. Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització de la cursa i de l'Jutge de Carrera. En cas de no seguir el reco-rregut indicat i les directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor podrà ser sancionat pel jutge de Carrera.

5.3. Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i / o donar socors i de comunicar a l'control més proper qualsevol accident que hagi vist. En cas de no fer-ho serà desqualificat.

5.4. Els corredors que decideixen retirar-se de cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través de l'control més proper a el lloc de la retirada. S'aniran evacuant a poc a poc o esperar final de carrera

5.5. Tots els corredors hauran de portar el calçat adequat per a la realització la carrera i disposar de la condició física més adequada.

5.6. Tots els inscrits que s'hagin inscrit i notificat que tenen Llicència hauran de presentar la llicència modalitat de la Atletisme + Trail o superior o el DNI per poder recollir el dorsal i prendre la sortida.

5.7. És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per a la carrera. ES CONTROLARÀ EN SORTIDA I EN META. No tenir el material a la sortida implica no poder sortir i no tenir el material en meta implica una penalització de 3'per article. Consulta el material obligatori en el reglament de la prova adjunt als documents a la fi de la fitxa

5.8. Els participants estan obligats a conèixer i complir les restriccions en referència a les de substàncies dopants que perjudiquin la salut i el transcurs de la competició (llistat de prohibicions publicat i mantingut per l'Agència Mundial Antidopatge, AMA). En cas de ser detectat seran desqualificats i penalitzats.

5.9. El dorsal anirà col·locat a la part frontal de la samarreta i han de ser visibles durant to-dóna la prova. En cas de portar tallavents el dorsal ha de ser visible baixant la cremallera. No pot tallar-se o reduir les seves dimensions.

5.10. Per mesures de seguretat no és podrà competir amb auriculars posats.

6 INFRACCIONS
6.1 Hi haurà dos tipus d'infraccions greus i molt greus que seran aplicades pel jutge de Carrera després de la seva comunicació amb el Director de Cursa: les infraccions greus es penalitzaran en temps entre els 5 a 10' i fins i tot la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata de l'corredor per part de l'Jutge de Cursa o de l'organització.

6.2 Les infraccions greus que seran penalitzades amb 5-10':
6.2.1 No cedir el pas a l'corredor posterior en cas de sol·licitud de la mateixa.
6.2.2 Portar auriculars durant la competició. L'organització o jutges retiressin aquests fent entrega a l'arribada.
6.2.3 Modificar les dimensions de l'dorsal, portar el dorsal tapat o a la part del darrere
6.2.4 Rebre assistència de terceres persones fora dels controls d'avituallament.
6.2.5 Anticipar al senyal de sortida.

6.3 Infraccions molt greus = desqualificació.
6.3.1 Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part de l'recorregut.
6.3.2 No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyia i de respecte a la natura.
6.3.3 Qualsevol desconsideració i violència contra els jutges, membres de l'organització o participants de la cursa.
6.3.4 Retirar-se de la competició sense donar avís a un àrbitre o als el responsable de l'control de pas (sanció de dues carreres sense poder participar)
6.3.5 Finalitzar la prova més tard de l'hora de tancament de l'control d'arribada.
6.3.6 Passar pels controls de pas, més tard de l'hora de tancament del mateix.
6.3.7 No passar per un control de pas.
6.3.8 No donar ajuda a un corredor accidentat.
6.3.9 No portar el material obligatori marcat per l'organització

Relacionades amb el respecte i cura de l'medi natural
6.3.10 La utilització d'elements de megafonia en qualsevol tram de l'recorregut, fora de la sortida i l'arribada.
6.3.11 No Respectar l'entorn. Danyar els recursos naturals, geològics, culturals.
6.3.12 No Respectar l'itinerari establert i abalisat per l'organització, sortint-se de aquest. Utilitza senders secundaris a la sendera principal. Aturar camp a través. Retallar pel inte-rior de les corbes.
6.3.13 Llençar escombraries (deixalles, embolcalls, aliments o material) excepte en els llocs habilitats per l'organització. És obligatori a marcar gels, barretes, etcètera, amb el número de dorsal.
6.3.14 Emetre senyals o centelleigs lluminosos, excepte la il·luminació frontal de l'recorregut,
en trams nocturns. Cridar durant el recorregut.

7 CONTROLS DE PAS
Aquests són els temps de pas en cada carrera. Es tindran en compte des del moment de la sortida de cada un.
Consulta Els controls de pas en el reglament de la prova adjunt als documents a la fi de la fitxa

8. AVITUALLAMENT
Serà obligatori l'ús de la màscara en tot moment.
Consulta Els controls de pas en el reglament de la prova adjunt als documents a la fi de la fitxa


A cada avituallament, s'han de posar abans i després uns recipients on els corredors puguin dipositar les escombraries. Hi haurà un indicador d'inici i finalització de l'control de avitua-llamiento.

Les ajudes externes als corredors s'hauran de fer dins d'aquestes àrees tècniques dels controls d'avituallament no podent abandonar, cap altre material, equipament o restes de menjar fora d'aquests punts.

En els avituallaments NO HI HAURÀ GOTS per donar la beguda sent obligació de EL CO-RREDOR de portar el seu propi got. Aquesta totalment prohibit beure directament de la garrafa de l'avituallament.
Excepte el primer avituallament que serà només líquid (aigua i beguda isotònica). La resta són líquids i sòlids. En meta hi haurà també un avituallament líquid i sòlid per a tots els participants.

9 RECLAMACIONS
Les reclamacions es faran a través d'un model de reclamació, que facilitarà l'organització, pagant un dipòsit de 60 euros (que és retornarà si aquesta prospera) a la fi de la ca-rrera i tan sols en el mateix dia de la prova. Les reclamacions de presentar a el comitè d'àrbitres.

10. ABANDONAMENTS.
Els abandonaments només es podran efectuar en els punts de control. Només els punts de control indicats per l'organització al programa disposaran de vehicles per a l'evacuació. Per tant, qui abandoni en qualsevol altre punt haurà llegar a el següent punt de control pels seus propis mitjans. Només hi haurà un viatge, de manera que el retorn s'efectuarà a el tancament de l'control.

12. CANCEL·LACIÓ D'ESDEVENIMENT ESPORTIU per causa de l'COVID-19
En el cas que els 3 dies Trail Eivissa no es pugui organitzar ja sigui per la situació actual de l'COVID-19 o per causes de força major hi haurà dues opcions:
* Es retornarà íntegre tot l'import menys les despeses de gestió 3 €
* Rebre la borsa de corredor + la devolució d'un 25% de la inscripció.

13. CANCEL·LACIÓ D'ESDEVENIMENT ESPORTIU per causes meteorològiques
Si hagués de suspendre alguna etapa per causes meteorològiques no es farà cap devolució.

14. ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ D'ESDEVENIMENT ESPORTIU
No es podrà cancel·lar cap inscripció després de l'15 de novembre.

El corredor pot contractar una assegurança que cobreix l'import no reemborsable per l'organitzador de l'esdeveniment esportiu. Si el corredor assegurat després de l'ocurrència d'un succés inclòs en les causes de cancel·lació assegurades en el present segur que impedeixi a l'assegurat acudir a l'esdeveniment esportiu assegurat i l'obligui a cancel·lar abans de la data de sortida.

Consta d'un contracte d'assegurança que cobreix l'import no reemborsable per l'organitzador de l'esdeveniment esportiu, després de l'ocurrència d'un succés inclòs en les causes de cancelacio'n assegurades en el present segur que impedeixi a l'assegurat acudir a l'esdeveniment esportiu assegurat i l'obligui a cancel·lar abans de la data de sortida.

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
Es reemborsarà la inscripció únicament l'import de l'dorsal / inscripció. La garantia que ofereix aquesta assegurança, tindrà vigència des de la data indicada en el contracte de l'assegurança i el període de cobertura és el comprès entre la data de contractació de l'assegurança i la data de l'esdeveniment esportiu assegurat.

CAUSES DE CANCEL·LACIÓ
Les causes de cancel·lació que són motiu d'aplicació de la present garantia, han d'impedir la participació de l'assegurat en la competició esportiva i haver-se produït amb posterioritat a la subscripció de l'assegurança:
• Malalties greus.
• Accident corporal greu o mort d'assegurat i familiars.
• Perjudicis greus.
• Per robatori, incendi o inundació de residència habitual o en els seus locals professionals.
• Citació per a tractament quirúrgic.
• Convocatòria com a membre electoral.
• Presentació com a opositor a exàmens oficials.
• Baixa mèdica de l'assegurat. No és un justificant d'un fisioterapeuta

El cost de l'assegurança és de 5 €.

SINISTRES
En cas de sinistre ha de posar en coneixement de Trail Eivissa dins el termini de 7 dies.
d'ocorregut. Mitjançant el correu electrònic: info@trailibiza.com

15. Els participants en la Ultra Eivissa - 3 dies pel fet d'inscriure donen el seu consentiment perquè Trideporte, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tractin automàtica-ment i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial la reproducció de fotografies de l'circuit , emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc. mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el seu nom i apel-llinatges, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

16. Els finisher de la Ultra o dels 3 dies tindran una medalla finisher.

¡¡ Advertencia Para Consultas a Elitechip !!
Elitechip no revisa constantemente las conversaciones de Facebook. Si tienes alguna duda o consulta respecto de la competición u otro tema, por favor utiliza el Formulario de Contacto así te podremos atender en el menor tiempo posible.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2022, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net