VII Volta Cicloturista a Formentera amb BTT 2022

Detalle de la Competición

 • Fecha: 09/04/2022
 • Cursa BTT
 • Formentera
 • Hora: 09:00
 • Fecha Fin: 10/04/2022
 • Inscritos:
 • Límite: 08/04/2022 20:00
 • Derechos:
  Tabla de precios
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Recorrido:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Descargar diploma de participación

Más Competiciones

Otras competiciones que pueden ser de tu interés:

VII Volta Cicloturista a Formentera amb BTT 2022

Detalle de la Competición

VII VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA 2022

Dissabte 09 i diumenge 10 d’abril 2022

REGLAMENT

Article 1- Característiques.

Prova de participació individual amb bicicleta de muntanya (BTT), organitzada pel Consell Insular de Formentera i Grup Esportiu Espalmador.

La VII VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA 2022 no és una prova federada, és per participants aficionats.

Article 2.- dates, horaris i lloc de sortida i arribada.

La VII VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA 2022 se celebrarà els dissabte 09 i diumenge 10 d’abril 2022.

L’horari de sortida serà a les 09:00 hores i l’hora d’arribada aproximada a les 13:00 hores.

Tant la sortida com l’arribada es faran des de la Plaça de la Constitució, de Sant Francesc Xavier, a Formentera.

Article 3.- etapes.

La VII VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA 2022 constarà de 2 etapes amb un total de 72 km aproximadament cada una. Cada una de les etapes donarà la volta a tot el perímetre de l’illa i al dia següent el mateix recorregut en el sentit contrari.

Article 4- MESURES ESPECIALS D'ACTUACIÓ DAVANT DE LA COVID-19

Recomanacions generals bàsiques:

seguir les pautes marcades per la legislació vigent en cada moment, de les administracions competents. A hores d'ara:

Respectar la distància de seguretat, ús de mascareta, netejar-se les mans amb freqüència.

Especificacions tècniques:

Línia de sortida: El corredor haurà de portar la mascareta degudament col·locada fins que l’organització indiqui que se la poden treure i guardar en el seu Maillot.

Durant el transcurs de la prova: els participants tindran totalment prohibit compartir els bidons i qualsevol avituallament en general, havent de ser exclusivament personal. Qualsevol avituallament haurà de ser proporcionat amb guants i mascareta.

Està prohibit escopir, dispersar aigua sobre el cos, i qualsevol tipus de contacte físic entre corredors.

Finalització de l'etapa: El públic podrà romandre a les zones habilitades per a això en on haurà de guardar les distàncies de seguretat i utilitzar mascareta en tot moment. Un cop finalitzada la prova estaran prohibides les aglomeracions i els participants hauran aclarir la zona.

L'avituallament final es lliurarà de forma individual i el corredor haurà d'abandonar la zona el més aviat possible evitant les aglomeracions.

Lliurament de premis: El públic que estigui present haurà de guardar 5 metres front el pòdium i entre ells la distància de seguretat d'un metre i mig i mascareta. Els premiats hauran de pujar al pòdium amb mascareta. Les persones que lliurin els premis han de portar mascareta i guants.

Article 5 – Formes d’inscriure’ns i preu.

La inscripció s’haurà de formalitzar a la pàgina web: elitechip.net

La inscripció és de

 • 50€ per a tots els participants per les dues etapes. 
 • 30€ per a tots els participants per una etapa.

** se podrá participar e inscribir a la vuelta con ebike, eso si, muy responsablemente  respetando y dando prioridad a las musculares, haciendo un buen uso de la batería y debido a la dificultad y kilometraje de la prueba será necesario  acreditar  experiencia en carrera destreza suficiente o buena forma física, reservandonos el derecho de admisión en caso contrario

Article 6 - Política devolució quota inscripció.

Les inscripcions es consideren definitives pel que en el cas de no poder participar, només es procedirà a la devolució del 100% de l'import pagat si es presenta justificant mèdic, i si es comunica, com a mínim, 1 setmana abans de la prova.

Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre. En cas de qualsevol tipus de desqualificació o abandonament de la competició, encara que sigui per accident, no es retornarà ni total ni parcialment, la quota d'inscripció.

Article 7 - Categories i trofeus.

Masculí Elit.-

 • Participants entre 15 – 29 anys

Masculí Màster.-

 • Participants entre 30 – 39 anys
 • Participants entre 40 – 49 anys
 • Participants entre 50 – 59 anys
 • Participants de + de 60 anys

Femení Elit.- 

 • Participants entre 15 – 29 anys

Femení  Màster.-

 • Participants entre 30 – 49 anys

Article 8 - Condicions de Participació.

És obligatori l'ús del casc i de llum a la part posterior de la bicicleta.

És obligatori l’ús de la placa que facilitarà l’organització. 

Se obliga als participants portar un kit de recanvis mínims, que hauran de consistir en càmera, bomba, clau d’Allen i clip de cadena.

La bicicleta ha d'estar d'acord amb la normativa UCI, tant en característiques tècniques com en seguretat.

Cap participant podrà avançar al guia de la marxa designat per l’Organització

Les bicicletes tàndem no estan permeses.

Els participants hauran de portar elements d’il·luminació a la part de darrera de la bicicleta obligatòriament.

** se podrá participar e inscribir a la vuelta con ebike, eso si, muy responsablemente  respetando y dando prioridad a las musculares, haciendo un buen uso de la batería y debido a la dificultad y kilometraje de la prueba será necesario  acreditar  experiencia en carrera destreza suficiente o buena forma física, reservandonos el derecho de admisión en caso contrario

Tots els participants hauran de marcar les seves barretes o gels amb el seu núm. de dorsal. L’Organització en qualsevol moment podrà comprovar-ho.

Tots els participants han de ser respectuosos amb els altres participants, comissaris, membres de l'organització, mitjans de comunicació i públic.

Tots els participants hauran de ser respectuosos amb l'entorn natural pel qual transcorre el recorregut; prestant atenció a les deixalles, circular fora dels camins, no prendre dreceres que danyin a la vegetació, anar amb compte amb els animals a la muntanya, no deixar tirat cap recanvi, etc.

L'organització es reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no respecti el medi ambient o les propietats privades que es travessen al llarg del recorregut.

Tots els participants, hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament.

La prova pot discórrer per carreteres obertes al trànsit i s han de respectar en tot moment les normes de circulació.

A qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa.

Article 9 - Lliurament de dorsals.

La recollida de dorsals ser farà d'acord amb el següent calendari: Divendres 8 d'abril de 2022, de 18:00 h a 20:00 h a la Plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier, Formentera.

En cas de mala meteorologia la recollida de dorsals se farà a la cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc en la mateixa data i horari.

Article 10 - Incorporació de l’ APP OBLIGATORIA i L’ÚS DEL TELÈFON MÒBIIL.

Com a novetat a les proves ciclistes a Formentera introduïm la cursa controlada per chip i Per cerciorar que els participants han fet el recorregut correctament ahurant de introduir el arxiu gpx ( garmin, polar,  strava, etc ) a la aplicació i es comprovara la seva validat en  pena de descalificacio immediata en cas de track incomplet.

una APLICACIÓ gratuïta , que serà de caràcter obligatori per a tots/es els/les participants. Per tant la obligatorietat de l’ús del telèfon mòbil amb gps.

Sent respectuosos amb el medi ambient, creiem oportú incorporar l’ús de l’aplicació que ens permet deixar de marcar el recorregut amb una quantitat gran de cartells, fletxes indicadores de direcció, plàstics, etc...

Aquesta App també ens permet el control de la cursa i la constatació que, una vegada finalitzada la prova, els recorreguts fets pels/per les participants és el que estava previst, programat, acceptat per les diferents administracions i que tothom ho hagi respectat.

El/la participant que no respecti aquest recorregut marcat quedarà immediatament exclòs de les classificacions finals.

Article 11- Desenvolupament de la prova i tancament de control.

A les pistes és recomanable circular pel costat dret,  el trafic esta informat i restringit pero no tallat completament.

El recorregut pot incloure ascensions exigents i trams tècnics en descens. És responsabilitat dels participants decidir si ho poden superar muntats sobre la bicicleta.

L'organització no és responsable d'accidents relacionats amb la destresa de cada participant o el seu nivell de forma física. Qualsevol ajuda il·lícita suposarà la desqualificació del/de la participant.

Si algun/a participant no pot seguir el recorregut marcat, els voluntaris de l’organització, que tanquen la cursa, li comunicaran la forma de tornar o continuar fora de carrera, circumstància que es comunicarà als /a les interessats/des. Els participants fora de control que vulguin continuar pel recorregut, ho faran sota la seva responsabilitat.

Per motius de seguretat, durant la sortida neutralitzada està prohibit avançar al vehicle del director del recorregut.

El recorregut estarà puntualment marcat amb senyals clarament visibles en els punts més conflictius, com encreuaments i interseccions de carreteres o camins, buscant la màxima comoditat i seguretat dels participants, pero els participans estan obligats a descarregarse el track i segirlo baix la seva responsabilitat.

Els últims tres quilòmetres a meta estaran indicats.

S’estableix un tall de TANCAMENT DE CONTROL al FAR DE LA MOLA.

Tanmateix s’estableix un TEMPS DE TANCAMENT DE CONTROL, que se informara a la sortida , pel lloc de tancament de control (El Far de La Mola).

El membres de l’organització comunicaran als/a les afectats/es del tancament de control i els hi recomanaran la ruta per tornar al punt de sortida-arribada, igualment si necessiten qualsevol assistència.

Els participants fora de control que vulguin continuar pel recorregut, ho faran sota la seva responsabilitat.

Article 12 - Avituallaments i zones d'assistència.

Hi hauran 2 avituallaments:

Un a la  arribada, Plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier i l’altre al Far de La Mola, aproximadament a la meitat del recorregut.

Els dos avituallaments seran tant sòlids com líquids.

Seguint als/a les participants hi hauran voluntaris de l’organització amb bicicletes elèctriques que poden assistir alguna avaria a les màquines. En tot cas això no eximeix als/a les participants de portar les eines necesaris i estris per le seva propia autoassistencia.

Article 13 - Trams impracticables.

Si per alguna circumstància imprevista, algun tram del recorregut és impracticable i impossible de franquejar, els comissaris, director de recorregut i director de competició, poden desviar el recorregut pels punts previstos per l'organització. En cas de no ser possible, es pren com a temps d'arribada al punt on hi ha el darrer control de temps.

Article 14 - Abandonament.

Abandonar el recorregut marcat per l'organització suposa la desqualificació immediata.

Un participant que abandoni, ho ha de comunicar a l'organització tan aviat com sigui possible.

En cas d'accident o emergència, i salvaguardant la seguretat dels participants, l'organització té el dret de retirar a un participant de la competició.

Article 15 - Esport i natura.

La bicicleta de muntanya és una activitat de competició o lleure que es desenvolupa a la naturalesa i el seu impacte en aquest entorn és una responsabilitat per a tots els participants i organitzadors de proves esportives.

Preguem que siguin respectuosos amb l'entorn natural pel qual transcorre el recorregut; prestant atenció a les deixalles, circular fora dels camins, no prendre dreceres que danyin a la vegetació, anar amb compte amb els animals a la muntanya, no deixar tirat cap recanvi, etc. L'organització es reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no respecti el medi ambient o les propietats privades que es travessen al llarg del recorregut.

Article 16 - Reclamacions.

Les reclamacions han de ser formalment presentades als comissaris i tramitades per aquests acollint-se a la normativa UCI.

Article 17- Consideracions i recomanacions.

Totes les edificacions de Formentera tenen una placa de geo-localització amb un número de referència. En cas d'emergència, cal contactar amb el 112 i donant el nombre es coneix la ubicació exacta de la persona.

L'organització no es fa responsable de cap objecte perdut o oblidat al llarg del recorregut o en el transcurs de la prova per cap participant. Tampoc si és lliurat a qualsevol membre de l'organització en el transcurs de la prova.

 L'organització no es fa responsable de cap averia i reparació de la bicicleta que pugui succeir en el transcurs de la prova.

L'organització no es fa càrrec de les despeses ni deutes en què pugui incórrer un participant en el transcurs de l'esdeveniment.

El participant declararà que assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i que exclou l'organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova i que està d'acord amb el reglament de la mateixa.

L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que estiguin exclosos de l'assegurança de l'organització, com tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la marxa, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants.

El participant eximeix l'organització de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.

L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes tant en el recorregut, com en els horaris, com en qualsevol altre motiu que estimi necessari, per força major, per indicació d’estaments superiors, per motius de seguretat, per aspectes meteorològics o de la orografia del terreny, etc.

L’organització tanmateix es reserva el dret d'Admissió.

L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major.

L'organització es reserva el dret, sense previ avís, sota circumstàncies greus i en favor del desenvolupament i la seguretat de la prova (participants, comissaris, personal, etc.), de retardar la sortida, modificar l'horari i / o modificar el reglament.

Article 18 - Acceptació del Reglament i Protecció de dades

INSCRIURE'S A LA VII BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA 2022, IMPLICA L'ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT D'AQUEST REGLAMENT. TAMBÉ IMPLICA L'ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIÓ, LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES VIGENT A L’ACTUALITAT.

¡¡ Advertencia Para Consultas a Elitechip !!
Elitechip no revisa constantemente las conversaciones de Facebook. Si tienes alguna duda o consulta respecto de la competición u otro tema, por favor utiliza el Formulario de Contacto así te podremos atender en el menor tiempo posible.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, Todos los derechos reservados
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net