Pujada al Barranc de Biniaraix 2022

Competition Data

 • Date: 07/08/2022
 • Cursa per Muntanya
 • Copa Balear de Cronos i KM-Vertical 2022  
 • Mallorca
 • City: Soller
 • Time: 08:30
 • Registered:
 • Start Reg.: 07/07/2022 20:00
 • Limit: 04/08/2022 20:00
 • Fee:
  17 €
  15 € *
  * Precio con chip amarillo
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 2024

The athletes who participate in this competition and are not federated for 2024, will have to pay an extra fee of 3.00 &euro for a day licence.

More competitions

Other competitions that may be of interest:
20/07/2024 | Mallorca

Pujada al Barranc de Biniaraix 2022

Competition Data

L’Ajuntament de Sóller i el Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) organitzen la Pujada al Barranc de Biniaraix 2022 el diumenge 7 d’agost de 2022.

Pujada al Barranc de Biniaraix 2022

Soller, 7 d’agost de 2022

1.  Organització

L’Ajuntament de Sóller i el Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) organitzen la Pujada al Barranc de Biniaraix 2022 el diumenge 7 d’agost de 2022.

2.  Condicions dels participants

 •       És obligatori complir els 15 anys dins l’any 2022.
 •       Ateses les especials condicions d’aquesta cursa, es recomana als participants utilitzar el material més apropiat per el desenvolupament de la mateixa (calçat de muntanya, roba tècnica, etc.)
 •       De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya.
 •       S’aconsella als participants disposar de la condició física més adequada i haver realitzat una revisió mèdica esportiva abans de la celebració de la cursa.

3.  Itinerari

La Pujada al Barranc de Biniaraix tendrà un recorregut de 5’5 quilòmetres i un desnivell positiu de 791 metres, essent el coll de l’Ofre (877 metres) el punt més elevat de l’itinerari.

4.  Inscripcions

      Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.elitechip.net a partir de les 20 hores del dijous 7 de juliol per a tots els corredors federats en les modalitats Corredors, Aut-2, B o superior a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, i també per als no federats.

      L’import de la inscripció serà de 15 euros per participant. Si el participant no està federat haurà d’abonar 3 euros més en concepte d’assegurança d’un dia.

      S’estableix un màxim de 250 participants.

      El cronometratge es realitzarà a través de xip. Si no es disposa de xip, l’organització posa a la disposició dels participants un servei de lloguer.

      La data límit per a la inscripció serà el 4 d’agost a les 20 hores.

      Devolucions: en cas de renúncia per causa major abans de la setmana prèvia a la prova (fins diumenge 31 de juliol) es podrà optar al retorn del 50% del cost de la inscripció. Les renúncies durant la setmana prèvia a la cursa optaran al retorn del 25% del cost de la inscripció.

      En cas d’omplir-se totes les places disponibles, s’obrirà un llistat d’espera. Quan es produeixin baixes de corredors prèviament apuntats, s’aniran atorgant les places per rigorós ordre d’inscripció en el citat llistat.

 

5.  Recollida de dorsals  

      Els dorsals es recolliran el mateix diumenge de les 7:00 a les 8:15 hores a la Plaça de la Concepció de Biniaraix (lloc de sortida de la prova).

      En el moment de recollir el dorsal, aquells participants que estiguin federats hauran de presentar la seva llicència federativa (Corredors, Aut-2, B o superior), a més del DNI, el passaport o el carnet de conduir. Els participants que no estiguin federats hauran de presentar el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

      La sortida dels primers participants es donarà a les 8:30 hores del dematí.

6.  Programa  

Diumenge 7 d’agost

 •       7:00 h – 8:15 h: Lliurament de dorsals i xips a la Plaça de la Concepció de Biniaraix (sortida).
 •       8:30 h: Sortida de la cursa.
 •       11:30 h: Cerimònia de lliurament de premis.

7.  Desenvolupament de la prova

 •       Els corredors sortiran en grups de quatre participants cada un, amb una diferència d’un minut entre grups.
 •       Cada grup de quatre corredors estarà format per participants de la mateixa categoria.         L’ordre de sortida es decidirà per sorteig entre tots els participants.
 •       El divendres 6 d’agost, a les 14 hores, es publicarà l’ordre de sortida.
 •       Els corredors hauran d’estar preparats per iniciar la cursa uns minuts abans de l’hora que s’indiqui a l’ordre de sortida.
 •       Serà responsabilitat de cada participant estar atent a l’horari i a la crida que es farà per megafonia.

8.  Reglament

1.      La Pujada al Barranc de Biniaraix 2022 acollirà el “Campionat de Balears Absolut de Km-Vertical i Cronoescalada”. Aquest campionat es regirà per les normes recollides en el Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

2.      La prova es regeix pel Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

3.      Serà motiu de penalització o desqualificació les infraccions lleus, greus o molt greus enumerades en el Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

4.      El grup de tancament o els responsables dels controls de pas tendran potestat per retirar de la prova a qualsevol corredor si el seu estat físic així ho aconsella. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin produir els participants retirats, tot i que intentarà, per tot els mitjans, evitar-los.

5.      Els serveis mèdics de la Cursa estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que manifesti un mal estat físic. 

6.      L’itinerari estarà senyalitzat amb indicadors.

7.      Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres de l’Organització. És obligatori avisar al control més pròxim de l’abandonament de la Cursa, amb el lliurament del dorsal.

8.      Tots els participants tenen I'obligació d'assistir i/o donar auxili, i de comunicar al control més proper, qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

9.      El participant assumeix la seva responsabilitat d’ençà que abandona voluntàriament la prova o és desqualificat. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, tot i que intentarà, per tots els mitjans, evitar-los.

10.   El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova i es tendran en compte les prescripcions al respecte del Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya. L’Organització es reserva el dret a presentar un recorregut alternatiu.

11.   En cas d’anul.lació de la cursa per qualsevol motiu es farà una devolució parcial del 60% de l’import d’inscripció o es reservarà la inscripció per a l’edició de l’any següent.

12.   No està permesa la participació a la cursa amb calçat minimalista o alternatiu.

13.   Els participants que emprin bastons els han de portar amb ells durant la totalitat del recorregut de la cursa. A més, hauran de dur les puntes protegides amb taps, i dur amb ells un joc de taps de recanvi.

14.   No està permès competir amb auriculars posats ni amb cap sistema de reproducció acústica.

15.   L’organització no facilitarà tassons en cap dels avituallaments de la cursa ni a l’avituallament final situat a la Plaça de la Concepció de Biniaraix. Els participants hauran de dur un tassó a sobre.

16.   Tots els participants hauran de marcar amb el seu número de dorsal tot el material suplementari que duguin a sobre.

17.   Està prohibit rebre qualsevol tipus d’ajuda externa durant tot el recorregut de la cursa.

18.   L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència per part del corredor, així com en les lesions. No obstant això, l’organització subscriurà una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil el dia de la prova.

19.   Tots els participants hauran de tenir una actitud respectuosa cap el medi ambient, organitzadors, agents de medi ambient, voluntaris, dispositiu d’emergències, àrbitres, públic, demés participants i delegats federatius.

20.   L’organització podrà emprar imatges en vídeo i fotografies captades durant la cursa, en els moments previs o posteriors, per a la difusió i promoció de la prova a través de les xarxes socials de la cursa o les del club organitzador.

21.   La inscripció implica el coneixement, compliment i acceptació d’aquestes normes i del reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

9.  Material obligatori

Per participar a la cursa serà obligatori dur el següent material a sobre:

 •       Tassó o recipient per beure en els avituallaments (no es facilitaran tassons).
 •       Material suplementari marcat amb el número de dorsal.
 •       Xip.
 •       Dorsal, col.locat a la part frontal de la camiseta i visible durant tota la prova.
 •       Calçat adequat.

Aquest llistat es podrà modificar en funció de les condicions meteorològiques previstes. En aquest cas s’informarà via correu electrònic a tots els participants.

10.  Avituallaments

 •       Can Silles: Líquid.
 •       Coll de l’Ofre: Líquid i Sòlid.
 •       Plaça de la Concepció de Biniaraix: Líquid i Sòlid.

11.  Serveis per als corredors  

L’Organització posa a disposició dels corredors:

 •       Regal commemoratiu.
 •       Servei de guardaroba.
 •       2 avituallaments (1 líquid i 1 sòlid).
 •       Avituallament final a la Plaça de la Concepció de Biniaraix.
 •       Assistència sanitària i metge en la cursa.

12.  Categories  

 •       Cadet: per a participants de 15 a 16 anys.
 •       Juvenil: per a participants de 17 a 18 anys.
 •       Júnior: per a participants de 19 a 21 anys.
 •       Promesa: per a participants de 21 a 23 anys.
 •       Sènior: per a participants d'entre 24 i 39 anys.
 •       Veterans A: per a participants d'entre 40 i 49 anys.
 •       Veterans B: per a participants d'entre 50 i 54 anys.
 •       Màster 55: per a participants d'entre 55 i 59 anys.
 •       Veterans C: per a participants a partir de 60 anys.

L’edat a tenir en consideració serà la que el participant tengui el 31 de desembre de 2022

13.  Trofeus i obsequis  

L’Organització es compromet a donar en concepte de trofeus i obsequis el següent:

 •       Obsequi commemoratiu a tots els participants.
 •       Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria recollida en el reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya (masculí i femení). Els trofeus i els premis de la Copa Balear no són acumulables.
 •       Trofeu per als tres primers classificats absoluts de la prova (masculí i femení).
 •       L’Organització es reserva el dret a no donar trofeu a categories amb menys de 5 participants.
Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net