CxM Cursa Vall de Sóller - Mini Vall de Sóller 2024

Competition Data

 • Date: 05/05/2024
 • Cursa per Muntanya
 • Copa Balear CxM Trail En Línia 2024  
 • Mallorca
 • City: Sóller
 • Time: 08:30
 • Registered:
 • Lista Espera:
 • Start Reg.: 01/04/2024 20:00
 • Limit: 02/05/2024 20:00
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 2024

Para poder participar en esta competición debes estar federado a esta federación.

Previous Events

More competitions

Other competitions that may be of interest:

CxM Cursa Vall de Sóller - Mini Vall de Sóller 2024

Competition Data

L’Ajuntament de Sóller i el Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) organitzen la Cursa Vall de Sóller 2024 el diumenge 5 de maig de 2024.

Cursa Vall de Sóller 2024

diumenge 5 de maig de 2024

 

1. Organització

L’Ajuntament de Sóller i el Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) organitzen la Cursa Vall de Sóller 2024 el diumenge 5 de maig de 2024.

2. Condicions dels participants

 •   És obligatori complir els 21 anys dins l’any 2024.
 •   Ateses les especials condicions d’aquesta cursa, es recomana als participants utilitzar el material més apropiat per el desenvolupament de la mateixa (calçat de muntanya, roba tècnica, etc.)
 •   De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya.
 •   Aconsellam als participants disposar de la condició física més adequada i haver realitzat una revisió mèdica esportiva abans de la celebració de la cursa.

3. Itinerari

La Cursa Vall de Sóller tendrà un recorregut de 27 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.250 metres, essent el puig de l’Ofre (1.091 metres) el punt més elevat de l’itinerari.

4. Inscripcions

 •   Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.elitechip.net a partir de les 20 hores del dilluns 1 d’abril per a tots els corredors federats en les modalitats Aut-1, Aut-2, B o superior a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
 •   L’import de la inscripció serà de 28 euros per participant.
 •   Es destinaran 2 euros de cada inscripció a l’Associació Asperger de Balears. Així mateix, els participants podran fer el donatiu adicional que desitgin en el moment de formalitzar la seva inscripció.
 •   S’estableix un màxim de 335 participants.
 •   El cronometratge es realitzarà a través de xip. Si no es disposa de xip, l’organització posa a la disposició dels participants un servei de lloguer amb un preu adicional de 3 euros per xip.
 •   La data límit per a la inscripció serà dia 2 de maig a les 20 hores.
 •   Devolucions: en cas de renúncia per causa major abans de la setmana prèvia a la prova (?ns diumenge 28 d’abril) es podrà optar al retorn del 50% del cost de la inscripció. Les renúncies durant la setmana prèvia a la cursa optaran al retorn del 25% del cost de la inscripció.
 •   En cas d’omplir-se totes les places disponibles, hi haurà una llista d’espera que gestionarà Elitechip.

5. Recollida de dorsals

 •   Els dorsals es recolliran el mateix diumenge de les 7:00 a les 8:15 hores a la Plaça de la Constitució de Sóller (lloc de sortida de la prova).
 •   En el moment de recollir el dorsal s’haurà de presentar obligatòriament la llicència federativa (Aut-1, Aut-2, B o superior), a més del DNI, el passaport o el carnet de conduir.
 •   La sortida es donarà a les 8:30 hores del dematí.

6. Programa

Diumenge 1 de maig

 •   7:00 h – 8:15 h: Lliurament de dorsals i xips a la Plaça de la Constitució de Sóller (sortida)
 •   8:15 h: Control de dorsals i cambra de sortida
 •   8:30 h: Sortida de la cursa
 •   12 h: Cerimònia de lliurament de premis
 •   13:30 h: Hora límit de ?nalització de la cursa.

7. Reglament

1.       La prova es regeix pel Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

2.       Serà motiu de penalització o desquali?cació les infraccions lleus, greus o molt greus enumerades en el Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

3.       El límit de pas pels punts de control serà el següent:

 • Coll de l’Ofre 1: 1:45 des de l’inici de la cursa
 • Cúber: 3:15 des de l’inici de la cursa
 • Coll de l’Ofre 2: 4:00 des de l’inici de la cursa
 • Arribada: 5:00 des de l’inici de la cursa

4.       Els participants que sobrepassin l’horari límit de pas s’hauran de retirar de la prova atès que ni l'Organització ni els serveis d’assistència poden garantir la cobertura. Així mateix, el grup de tancament o els responsables dels controls de pas tendran potestat per retirar de la prova a qualsevol corredor si el seu temps en carrera o l’estat físic així ho aconsella. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin produir els participants retirats, tot i que intentarà, per tot els mitjans, evitar-los.

5.       Els serveis mèdics de la Cursa estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que manifesti un mal estat físic.

6.       L’itinerari estarà senyalitzat amb indicadors.

7.       Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres de l’Organització. És obligatori avisar al control més pròxim de l’abandonament de la Cursa, amb el lliurament del dorsal.

8.       Tots els participants tenen I'obligació d'assistir i/o donar socorr, i de comunicar al control més proper, qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desquali?cats.

9.       El participant assumeix la seva responsabilitat d’ençà que abandona voluntàriament la prova o és desquali?cat. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, tot i que intentarà, per tots els mitjans, evitar-los.

10.    El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova i es tindran en compte les prescripcions al respecte del Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya. L’Organització es reserva el dret a presentar un recorregut alternatiu.

11.    En cas d’anul.lació de la cursa per qualsevol motiu es farà una devolució parcial del 60% de l’import d’inscripció o es reservarà la inscripció per a l’edició de l’any següent.

12.    Quinze minuts abans de la sortida de la prova, tots els participants hauran de passar un control obligatori de dorsals.

13.    No està permesa la participació a la cursa amb calçat minimalista o alternatiu.

14.    Els participants que emprin bastons els han de portar amb ells durant la totalitat del recorregut de la cursa. A més, hauran de dur les puntes protegides amb taps, i dur amb ells un joc de taps de recanvi.

15.    No està permès competir amb auriculars posats ni amb cap sistema de reproducció acústica.

16.    L’organització no facilitarà tassons en cap dels avituallaments de la cursa ni a l’avituallament ?nal situat a la Plaça de la Constitució de Sóller. Els participants hauran de dur un tassó a sobre.

17.    Tots els participants hauran de marcar amb el seu número de dorsal tot el material suplementari que duguin a sobre.

18.    Està prohibit rebre qualsevol tipus d’ajuda externa durant tot el recorregut de la cursa.

19.    L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència per part del corredor, així com en les lesions. No obstant això, l’organització subscriurà una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil el dia de la prova.

20.    Tots els participants hauran de tenir una actitud respectuosa cap el medi ambient, organitzadors, agents de medi ambient, voluntaris, dispositiu d’emergències, àrbitres, públic, demés participants i delegats federatius.

21.    L’organització podrà emprar imatges en vídeo i fotogra?es captades durant la cursa, en els moments previs o posteriors, per a la difusió i promoció de la prova a través de les xarxes socials de la cursa o les del club organitzador.

22.    La inscripció implica el coneixement, compliment i acceptació d’aquestes normes i del reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

23.    El tram urbà entre Biniaraix i Sóller no estarà tancat al trànsit. Els participants hauran d'extremar les precaucions i respectar el codi de circulació vial en aquestes zones d'ús compartit amb vehicles a motor. En tot moment hauran de seguir les indicacions del personal de la cursa, dels voluntaris de Protecció Civil i dels agents de la Policia Local.

8. Material obligatori

Per participar a la cursa serà obligatori dur el següent material a sobre:

 •   Tassó o recipient per beure en els avituallaments (no es facilitaran tassons).
 •   Material suplementari marcat amb el número de dorsal.
 •   Manta tèrmica.
 •   Mòbil
 •   Xip.
 •   Dorsal, col.locat a la part frontal de la camiseta i visible durant tota la prova.
 •   Calçat adequat.

Aquest llistat es podrà ampliar en funció de les condicions meteorològiques previstes. En aquest cas s’informarà via correu electrònic a tots els participants.

9. Avituallaments

 •   Can Silles: Líquid.
 •   Coll de l’Ofre 1: Líquid i Sòlid.
 •   Cúber: Líquid i Sòlid.
 •   Coll de l’Ofre 2: Líquid i Sòlid.
 •   Can Silles: Líquid.
 •   Arribada: Líquid i sòlid.

10. Serveis per als corredors

L’Organització posa a disposició dels corredors:

 •   Regal commemoratiu.
 •   Servei de guardaroba.
 •   5 avituallaments (2 líquids i 3 sòlids).
 •   Avituallament ?nal a la Plaça de la Constitució.
 •   Assistència sanitària i metge en la cursa i en la zona de meta.

11. Categories

 •   Promesa: per a participants de 21 a 23 anys.
 •   Sènior: per a participants d'entre 24 i 39 anys.
 •   Veterans A: per a participants d'entre 40 i 49 anys.
 •   Veterans B: per a participants d'entre 50 i 54 anys.
 •   Màster 55: per a participants d'entre 55 i 59 anys.
 •   Veterans C: per a participants a partir de 60 anys.

L’edat a tenir en consideració serà la que el participant tengui el 31 de desembre de 2024

12. Trofeus i obsequis

L’Organització es compromet a donar en concepte de trofeus i obsequis el següent:

 •   Obsequi commemoratiu a tots els participants.
 •   Trofeu per als tres primers classi?cats de cada categoria recollida en el reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya (masculí i femení). Els trofeus i els premis de la Copa Balear no són acumulables.
 •   Trofeu per als tres primers classi?cats absoluts de la prova (masculí i femení).
 •   L’Organització es reserva el dret a no donar trofeu a categories amb menys de 5 participants.

 

 

Cursa Mini Vall de Sóller 2024

1. Organització

L’Ajuntament de Sóller i el Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) organitzen la Cursa Mini Vall de Sóller 2024 el diumenge 5 de maig de 2024

2. Condicions dels participants

 • És obligatori complir els 15 anys dins l’any 2024.
 • Ateses les especials condicions d’aquesta cursa, es recomana als participants utilitzar el material més apropiat per el desenvolupament de la mateixa (calçat de muntanya, roba tècnica, etc.)
 • De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya.
 • S’aconsella als participants disposar de la condició fisica més adequada i haver realitzat una revisió mèdica esportiva abans de la celebració de la cursa.

3. Itinerari

La Cursa Vall de Sóller tendrà un recorregut de 9 quilòmetres i un desnivell positiu de 407 metres, essent

la cota 427 el punt més elevat de l’itinerari.

4. Inscripcions

 • Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.elitechip.net a partir de les 20

hores del dilluns 1 d’abril.

 • Podran participar a la cursa participants federats, en les modalitats (Aut-1, Aut-2, B o superior) a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, i també no federats.
 • L’import de la inscripció serà de 14 euros per participant. Si el participant no està federat haurà d’abonar 5 euros més en concepte d’assegurança d’un dia.
 • Es destinaran 2 euros de cada inscripció a l’Associació Asperger de Balears. Així mateix, els participants podran fer el donatiu adicional que desitgin en el moment de formalitzar la seva inscripció.
 • S’estableix un màxim de 150 participants.
 • El cronometratge es realitzarà a través de xip. Si no es disposa de xip, l’organització posa a la disposició dels participants un servei de lloguer amb un preu adicional de 3 euros per xip.
 • La data límit per a la inscripció serà dia 2 de maig a les 20 hores.
 • Devolucions: en cas de renúncia per causa major abans de la setmana prèvia a la prova (?ns diumenge 28 d’abril) es podrà optar al retorn del 50% del cost de la inscripció. Les renúncies durant la setmana prèvia a la cursa optaran al retorn del 25% del cost de la inscripció.
 • En cas d’omplir-se totes les places disponibles, hi haurà una llista d’espera que gestionarà Elitechip.
 • Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització signada pel seu pare, mare o tutor legal. En cas contrari, no podran recollir el dorsal ni participar a la cursa.

5. Recollida de dorsals

 • Els dorsals es recolliran el mateix diumenge de les 7:00  a les 8:15 hores a la Plaça de la

Constitució de Sóller (lloc de sortida de la prova).

 • En el moment de recollir el dorsal, per aquells participants que estiguin federats, serà indispensable presentar la llicència federativa (Aut-1, Aut-2, B o superior), a més del DNI, el passaport o el carnet de conduir.
 • La sortida es donarà a les 9 hores del dematí.

6. Programa

Diumenge 5 de maig

 • 7:00 h – 8:30 h: Lliurament de dorsals i xips a la Plaça de la Constitució de Sóller (sortida)
 • 8:45 h: Control de dorsals i cambra de sortida
 • 9 h: Sortida de la cursa
 • 11 h: Cerimònia de lliurament de premis
 • 12 h: Hora límit de ?nalització de la cursa.

7. Reglament

 1. La prova es regeix pel Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.
 2. Serà motiu de penalització o desquali?cació les infraccions lleus, greus o molt greus enumerades en el Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.
 3. El límit de pas pels punts de control serà el següent:
  • Arribada: 3 hores des de l’inici de la cursa
 4. Els participants que sobrepassin l’horari límit de pas s’hauran de retirar de la prova atès que ni l'Organització ni els serveis d’assistència poden garantir la cobertura. Així mateix, el grup de tancament o els responsables dels controls de pas tendran potestat per retirar de la prova a qualsevol corredor si el seu temps en carrera o l’estat fisic així ho aconsella. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin produir els participants retirats, tot i que intentarà, per tot els mitjans, evitar-los.
 5. Els serveis mèdics de la Cursa estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que manifesti un mal estat fisic.
 6. L’itinerari estarà senyalitzat amb indicadors.
 7. Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres de l’Organització. És obligatori avisar al control més pròxim de l’abandonament de la Cursa, amb el lliurament del dorsal.
 8. Tots els participants tenen I'obligació d'assistir i/o donar socorr, i de comunicar al control més proper, qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desquali?cats.
 9. El participant assumeix la seva responsabilitat d’ençà que abandona voluntàriament la prova o és desquali?cat. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, tot i que intentarà, per tots els mitjans, evitar-los.
 10. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova i es tindran en compte les prescripcions al respecte del Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya. L’Organització es reserva el dret a presentar un recorregut alternatiu.
 11. En cas d’anul.lació de la cursa per qualsevol motiu es farà una devolució parcial del 60% de l’import d’inscripció o es reservarà la inscripció per a l’edició de l’any següent.
 12. Quinze minuts abans de la sortida de la prova, tots els participants hauran de passar un control obligatori de dorsals.
 13. No està permesa la participació a la cursa amb calçat minimalista o alternatiu.
 14. Els participants que emprin bastons els han de portar amb ells durant la totalitat del recorregut de la cursa. A més, hauran de dur les puntes protegides amb taps, i dur amb ells un joc de taps de recanvi.
 15. No està permès competir amb auriculars posats ni amb cap sistema de reproducció acústica.
 16. L’organització no facilitarà tassons en cap dels avituallaments de la cursa ni a l’avituallament ?nal situat a la Plaça de la Constitució de Sóller. Els participants hauran de dur un tassó a sobre.
 17. Tots els participants hauran de marcar amb el seu número de dorsal tot el material suplementari que duguin a sobre.
 18. Està prohibit rebre qualsevol tipus d’ajuda externa durant tot el recorregut de la cursa.
 19. L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència per part del corredor, així com en les lesions. No obstant això, l’organització subscriurà una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil el dia de la prova.
 20. Tots els participants hauran de tenir una actitud respectuosa cap el medi ambient, organitzadors, agents de medi ambient, voluntaris, dispositiu d’emergències, àrbitres, públic, demés participants i delegats federatius.
 21. L’organització podrà emprar imatges en vídeo i fotogra?es captades durant la cursa, en els moments previs o posteriors, per a la difusió i promoció de la prova a través de les xarxes socials de la cursa o les del club organitzador.
 22. La inscripció implica el coneixement, compliment i acceptació d’aquestes normes i del reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.
 23. El tram urbà entre Biniaraix i Sóller no estarà tancat al trànsit. Els participants hauran d'extremar les precaucions i respectar el codi de circulació vial en aquestes zones d'ús compartit amb vehicles a motor. En tot moment hauran de seguir les indicacions del personal de la cursa, dels voluntaris de Protecció Civil i dels agents de la Policia Local.

8. Material obligatori

Per participar a la cursa serà obligatori dur el següent material a sobre:

 • Tassó o recipient per beure en els avituallaments (no es facilitaran tassons).
 • Material suplementari marcat amb el número de dorsal.
 • Xip.
 • Dorsal, col.locat a la part frontal de la camiseta i visible durant tota la prova.
 • Calçat adequat.

Aquest llistat es podrà ampliar en funció de les condicions meteorològiques previstes. En aquest cas s’informarà via correu electrònic a tots els participants.

9. Avituallaments

 

 • Can Silles: Líquid.
 • Arribada: Líquid i sòlid.

10. Serveis per als corredors

 

L’Organització posa a disposició dels corredors:

 • Regal commemoratiu
 • Servei de guardaroba.
 • 1 avituallament (líquid)
 • Avituallament ?nal a la Plaça de la Constitució
 • Assistència sanitària i metge en la cursa i en la zona de meta

11. Categories

 • Cadet: per a participants de 15 i 16 anys.
 • Juvenil: per a participants de 17 i 18 anys.
 • Júnior: per a participants de 18 i 20 anys.
 • Sènior: per a participants d'entre 21 i 39 anys.
 • Veterans A: per a participants d'entre 40 i 49 anys.
 • Veterans B: per a participants d'entre 50 i 59 anys.
 • Veterans C: per a participants a partir de 60 anys.

L’edat a tenir en consideració serà la que el participant tengui el 31 de desembre de 2024

12. Trofeus i obsequis

L’Organització es compromet a donar en concepte de trofeus i obsequis el següent:

 • Obsequi commemoratiu a tots els participants.
 • Trofeu per als tres primers classi?cats de cada categoria recollida en el present reglament.
 • Trofeu per als tres primers classi?cats absoluts de la prova (masculí i femení).
 • L’Organització es reserva el dret a no donar trofeu a categories amb menys de 5 participants.
Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net