IV Travessa Popular Trofeu Granados Aumacellas 2024

Competition Data

 • Date: 30/06/2024
 • Natación
 • Mallorca
 • City: Club Nautic Sa Rapita
 • Time: 09:00
 • Registered:
 • Limit: 27/06/2024 23:59
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federació de Natació IB

More competitions

Other competitions that may be of interest:

IV Travessa Popular Trofeu Granados Aumacellas 2024

Competition Data

IV Trofeu Granados Aumacellas Sa Ràpita,

30 de juny de 2024

9.00 h

 

 

Detalls de la competició

El 30 de juny de 2024, la Federació Balear de Natació i el Club Nàutic de Sa Ràpita vos conviden a gaudir d’una altra travessia a la meravellosa platja de Sa Ràpita.

Trofeu Granados Aumacellas de Natació d’Aigües Obertes

Es podrà triar entre dues distàncies:

 •    1500 m
 •    3000 m

Un repte a la teva mida on podràs gaudir d'un matí d'esport i germanor amb els altres amants de les aigües obertes.

REGLAMENT

1.      Data: 30 de juny de 2024

2.      Horari: de 7:00 h a 11 h

 • 7:00h Trobada dels/de les nedadors/es a la platja de sa Ràpita, recollida de dorsal, gorres de natació de color verd i obsequis.
 • 8:30h Briefing
 • 9:05h Sortida popular 3000 m
 • 9:40h Sortida Populars 1500 m
 • 10:45h Arribada del/de la darrer/a nedador/a

3.      Lloc:

 •    Sortida i arribada a la platja de sa Ràpita

4.      Temps màxim permès:

 • Fins les 10.45 h

5.      Descripció de les mesures de senyalització de la prova i dels altres dispositius de seguretat prevists:

 • Boies
 • Arc de meta i tanques
 • Canoes
 • Llanxes del Club Nàutic de sa Ràpita
 • Ambulància i metge en llanxa

6.      Requisits de els participants:

 • Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federada o no, que es trobi en òptim estat de salut i convenientment entrenada per a la realització de la prova.
 • Tots els participants menors d'edat hauran de contactar amb l'organització i aportar l'autorització paterna/materna o del seu tutor legal. En cas de pertànyer a un club de natació de les Illes Balears, amb la llicència federativa es consideren autoritzats.
 • Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
 • Haver realitzat correctament tots els passos i requisits para la inscripció.
 • La inscripció a la prova és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament.

7.        Inscripcions:

 • La inscripció es realitza a través de la pàgina web d'ELITECHIP (www.elitechip.net).
 • Termini d'inscripció: fins les 23:59 h del 25 de juny de 2024.
 • Preu 15 €
 • Només haurà obsequis a les primeres 500 inscripcions.
 • Inclou:
  • i.      Assistència mèdica durant la travessia (embarcacions amb personal de rescat) i en l'arribada (ambulància).
  • ii.      Avituallament en l'arribada (beguda i fruita).
  • iii.      Gorra de natació de la prova.
  • iv.      Guarda-roba.
  • v.      Classificació i temps d'arribada.
  • vi.      Trofeus pels/per les guanyadors/es de les diferents categories.

Canvi de prova: només s'admetran fins a dos dies abans de la prova, sempre que quedin places en la distància sol·licitada.

Anul·lació de la prova: si per condicions adverses o de força major aliena a l'organització, aquesta es veu obligada a anul·lar la prova o modificar el seu recorregut o els horaris, no es tornarà en cap cas l'import de la inscripció. En cap cas la prova se posposarà a una altra data ni es reemborsarà als participants l'import de la seva inscripció.

8.      Lliurament de la bossa del/de la nedador/a.

 • Per a recollir la bossa del/de la nedador/a, serà imprescindible presentar el DNI, passaport o NIE de la persona inscrita.
 • En el lliurament, cada participant haurà de comprovar que a la bossa hi ha una gorra de natació de color verd de la prova.

9.      Guarda-roba:

 • En la mateixa platja, al costat del Club Nàutic.

10.    Haurà una zona habilitada i tancada per guardar bicicletes.

11.  Material tècnic obligatori:

(tots els participants estan obligats a dur el següent material, que podrà ser verificat en la sortida i/o en qualsevol punt de la prova)

 • Banyador tèxtil; prohibida qualsevol peça que ajudi a surar o a impulsar- se als/a les nedadors/es.
 • Ulleres de natació.
 • Gorra de natació proporcionada per l'organització. Es podrà dur una altra a sota.

L'organització podrà afegir qualsevol altre tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través de la web o per correu electrònic.

12.  Recorregut i senyalització:

L'organització utilitzarà un arc de meta com a sortida i arribada a la mateixa platja de sa Ràpita.

El recorregut estarà marcat per tota una sèrie de boies que indicaran el gir de les diferents distàncies.

 • Travessia 500 m Sortida Platja – Boia Vermella – Boia Negra (Gir)- Boia Vermella – Arribada Platja.
 • Travessia 1500 m Sortida Platja – Boia Vermella – Boia Negra – Boia Groga - Boia Groga- Boia Vermella (Gir) – Boia Groga- Boia Groga - Boia Negra - Boia Vermella – Arribada Platja.
 • Travessia 3000 m Sortida Platja – Boia Vermella – Boia Negra – Boia Groga- Boia Groga- Boia Vermella– Boia Groga- Boia Groga- Boia Vermella (Gir) - Boia Groga- Boia Groga- Boia Vermella - Boia Groga - Boia Groga- Boia Negra- Boia Vermella – Arribada Platja.

13.  Embarcacions de suport i canoes:

 • Els/Les nedadors/es seran vigilats per canoes i embarcacions de suport, amb l'objectiu de garantir la seva seguretat.
 • Les embarcacions de suport a motor es governaran respectant en tot moment una certa distància de seguretat. Hi haurà embarcacions de suport generals, per cobrir el seguiment de la travessia, així com embarcacions que comptaran amb tripulants especialitzats en el rescat i primers auxilis.

14.  Abandonaments:

Si un participant decideix abandonar, haurà de realitzar un senyal aixecant un o els dos braços. La canoa més pròxima li servirà de suport mentre espera ser evacuat (en cas de necessitat).

L'organització es reserva el dret d’obligar un/a nedador/a abandonar la prova, en els següents casos:

i.      Sempre que un/a nedador/a mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent en nedar o presenti qualsevol símptoma anòmal que no li permeti nedar amb normalitat.

ii.      Si el/la nedador/a incompleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (vegeu apartat penalitzacions).

iii.      Una vegada finalitzat el temps reglamentari , 10:45 h

15.  Penalitzacions:

 • Llançar residus en zones no habilitades o qualsevol altre tipus de conducta no respectuosa amb el medi ambient.
 • Conducta antiesportiva cap als altres participants o membres de l'organització.
 • Falta d'equipament obligatori.
 • Participar en la prova sense prèvia inscripció.
 • Participar amb el dorsal d'un altre participant.
 • No passar els controls de xip obligatoris (sortida i arribada).
 • No seguir el recorregut marcat per l'organització.
 • Omissió d'auxili d’una altra persona.
 • Abandonament sense notificar-ho a l'organització.
 • No obeir les ordres dels organitzadors o serveis sanitaris de control.
 • Pujar se a una embarcació de suport o canoa, sense autorització.
 • Excedir el temps màxim permès.

L'organització es reserva la potestat per sancionar les conductes no tipificades en l'anterior llista, en relació amb faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

16.  Modificació del recorregut o suspensió de la travessia:

 • Per causes de força major alienes a l'organització, aquesta es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franges horàries i els recorreguts i avituallaments de la prova.

17.  Sistema de classificació:

 • En acabar la prova, el/la nedador/a disposarà de 15 minuts abans del lliurament de premis, per possibles modificacions i reclamacions sobre la classificació.
 • Cada participant es classificarà d'acord amb el temps per arribar a meta des del moment que es dona la sortida.

 

Populars

Categoria

Masculí

Femení

 

 

1.500 m y 3.000 m

A

1994-2006-

B

1993-1984

C

1983-1974

D

1973 y anteriores

Modificació del reglament:

En cas que l'organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l'acceptació de l'actual reglament.

 • Preus: 15 € + Assegurança
Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net