XIX CxM Vall de Sóller 2018

Competition Data

 • Date: 06/05/2018
 • Cursa per Muntanya
 • Copa Balear de Curses de Muntanya 2018 2018  
 • Mallorca
 • City: Sóller
 • Time: 09:00
 • Registered:
 • Start Reg.: 24/04/2018 20:00
 • Limit: 04/05/2018 15:00
 • Fee:
  25 €
  22 € *
  * Precio con chip amarillo
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

More competitions

Other competitions that may be of interest:
06/07/2024 | Mallorca
22/06/2024 | Mallorca

XIX CxM Vall de Sóller 2018

Competition Data

 


XVIII Cursa Muntanya Vall de Sóller 2018

1. Organització

El Club de Muntanya i Escalada Sóller (CMES) organitza la “XIX” CURSA DE MUNTANYA “VALL DE SÓLLER” el diumenge 6 de maig de 2018.

2. Condicions dels participants

 • És obligatori tenir els divuit anys complits el dia de la cursa
 • Ateses les especials condicions d'aquesta cursa, es recomana als participants utilitzar el material més apropiat per el desenvolupament de la mateixa (calçat de muntanya, roba tècnica, etc.)
 • De la mateixa manera s'aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya.

3. Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran a través de la plana web www.elitechip.net a partir de les 20 hores del 23/04/2018 per als finalistes de la Copa Balear de Curses per Muntanya de l'any 2017, i a partir de les 20 hores del 24/04/2018 per a la resta de federats. La data límit serà el dijous 3 de maig a les 21h.

 • Preu inscripcions del 23 d'abril al 3 de maig (ambdós inclosos): 22 euros

El cronometratge es realitzarà a través de xip. Si no es disposa de xip, l'organització posa a la disposició dels participants un servei de lloguer amb un preu addicional de 3€ per xip (blanc)

S'estableix un màxim de 375 participants.

Devolucions: en cas de renúncia per causa major abans de la setmana prèvia a la prova (fins diumenge 29 d'abril) es podrà optar al retorn del 50% del cost de la inscripció. Les renúncies durant la setmana prèvia a la cursa optaran al retorn del 25% del cost de la inscripció.

En cas d'omplir-se totes les places disponibles, s'obrirà un llistat d'espera. Per poder entrar-hi s'ha d'enviar un correu a cursamuntanya@gmail.com indicant el nom i el DNI. Quan es produeixin baixes de corredors prèviament apuntats, s'aniran atorgant les places per rigorós ordre d'arribada dels correus a l'adreça anteriorment esmentada.

4. Recollida de dorsals

Els dorsals es recolliran el diumenge 6 de maig des de les 7:30 h. fins les 8:45 h. a la Plaça de la Constitució de Sóller (lloc de la sortida de la prova). Per recollir el dorsal tots els participants han de presentar la seva targeta federativa (modalitat B, AU-2 o superior), acompanyada del DNI, carnet de conduir o passaport.

5. Programa

Diumenge 6 de maig

 • 7:30h – 8:45h: Entrega de dorsals i xips a la Plaça de la Constitució de Sóller (sortida)
 • 8:45h: Control de dorsals i cambra de sortida.
 • 9:00h: Sortida de la cursa
 • 13:00h: Cerimònia d'entrega de premis
 • 13:00h: Hora límit final de la prova

6. Reglament

6.1- La prova estarà regida baix el Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

6.2- Serà motiu de penalització o desqualificació les infraccions lleus, greus o molt greus enumerades en el Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

6.3- El límit de pas pels punts de control serà el següent:

 • L'Ofre 1: 1h 30m des de l'inici de la cursa
 • L'Ofre 2: 2h 30m des de l'inici de la cursa
 • Fornalutx: 3h 30m des de l'inici de la cursa

6.4- Els serveis mèdics de la Cursa estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que manifesti un mal estat físic.

6.5- Els participants que sobrepassin l'horari límit de pas s'hauran de retirar de la prova atès que ni l'Organització ni els serveis d'assistència poden garantir la cobertura. Així mateix, el grup de tancament o els responsables dels controls de pas tendran potestat per retirar de la prova a qualsevol corredor si el seu temps en carrera o l'estat físic així ho aconsella. L'Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants retirats tot i que intentarà, per tots els mitjans evitar-los.

6.6- Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres dels controls. És obligatori avisar al control més pròxim de l'abandonament de la Cursa, amb l'entrega del dorsal.

6.7.- Tots els participants tenen I'obligació d'assistir i/o donar socorr i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

6.8- El participant assumeix la seva responsabilitat d'ençà que abandona voluntàriament la prova o és desqualificat. L'Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, tot i que intentarà, per tots els mitjans, evitar-los

6.9- El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova i es tendran en compte les prescripcions al respecte del Reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya. L'Organització es reserva el dret de presentar un recorregut alternatiu.

6.10- La sortida de la prova serà a les 9:00 del diumenge 6 de maig. 15 minuts abans tots els corredors hauran de passar un control de dorsals obligatori.

6.11- Els inscrits que vulguin participar a la cursa amb calçat minimalista o alternatiu ho faran sota la seva única i exclusiva responsabilitat, prèvia subscripció del document d'exempció de responsabilitat que trobaran a la seva disposició a la taula de recollida de dorsals.

6.12- Els participants que emprin bastons els han de portar amb ells durant la totalitat del recorregut de la cursa. A més, hauran de dur les puntes protegides amb taps, i portar amb ells un joc de taps de recanvi.

6.13- L'Organització no facilitarà tassons en cap dels avituallaments de la cursa.

6.14- Tots els participants hauran de portar marcat amb el seu número de dorsal tot el material suplementari que portin a sobre.

6.15- L'Organització declina tota responsabilitat en cas d'accident o negligència per part del corredor, així com en les lesions. No obstant això, l'organització subscriurà una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil el dia de la prova.

6.16- La inscripció implica el coneixement, compliment i acceptació d'aquestes normes i del reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya.

7. Serveis per als corredors

L'Organització posa a disposició dels corredors:

 • Regal commemoratiu
 • Servei de guardaroba.
 • 5 avituallaments (2 líquids i 3 sòlids)
 • Assistència sanitària i metge en la cursa i en la zona de meta

8. Categories

 • Junior dones i homes: per a participants entre 18 i 20 anys
 • Promesa dones i homes: per a participants entre 21 i 23 anys.
 • Sènior dones i homes: per a participants d'entre 24 i 39 anys
 • Veterà dones i homes: per a participants d'entre 40 i 49 anys
 • Màster 50: dones i homes: per a participants d'entre 50 i 54 anys
 • Màster 55: dones i homes: per a participants d'entre 55 i 59 anys
 • Màster 60: dones i homes: per a participants de més de 60 anys.

9. Categories especials

A part de les categories oficials de la Copa Balear, l'organització de la Cursa de Muntanya Vall de Sóller estableix una sèrie de categories especials amb l'objectiu de dinamitzar i fomentar la participació, especialment la femenina.

Aquestes categories no tendran cap repercussió en el sistema de puntuació de la Copa Balear.

Les categories especials seran: per parelles i per equips:

9.1 Parelles: Hi haurà tres categories per parelles: masculina, femenina i mixta. S'oferirà un obsequi a la parella guanyadora, a la segona i a la tercera classificada de cadascuna de les modalitats.

Condicions per participar en la categoria per parelles:

1.- Els participants ja hauran d'estar prèviament inscrits a la prova.

2.- Per participar en aquesta categoria, els corredors hauran d'emplenar el formulari que trobaran en el següent enllaç:

Inscripció parelles

3.- El darrer dia per apuntar-se serà el dijous dia 3 de maig inclòs.

4.- Els corredors que s'hagin apuntat per competir en parella han de córrer junts durant tota la cursa. Per a verificar aquest fet, l'Organització comprovarà que passin junts per tots els punts de control que s'estableixin i també creuin junts l'arribada. Així, la diferència de temps de pas entre els dos corredors/es de la parella no pot superar els 10 segons a cap control de l'organització ni a l'arribada. Si la separació entre els corredors és superior a aquest marge de temps la parella no puntuarà per la classificació per parelles.

9.2 Equips: Hi haurà dues categories per equips: mixtes i femenins. S'oferirà un obsequi a l'equip guanyador, al segon i al tercer classificat.

Condicions per participar en la categoria per equips:

1.- Els equips mixtes hauran d'estar formats per sis membres, dels quals obligatòriament almenys un d'ells haurà de ser femení. Puntuaran els 4 millors temps (3 masculins + 1 femení).

2.- Els equips femenins hauran d'estar formats per sis membres, dels quals puntuaran els 4 millors temps.

3.- No serà necessari que tots els membres d'un equip siguin del mateix club de muntanya.

4.- Els participants ja hauran d'estar prèviament inscrits a la prova.

5.- Per participar en aquesta categoria, els corredors hauran d'emplenar el formulari que trobaran en el següent enllaç:

Inscripció Equips

6.- El darrer dia per apuntar-se serà el dijous dia 3 de maig inclòs.

7.- El sistema de puntuació per a la categoria d'equips serà el de la reglamentació FEDME.

10. Trofeus i obsequis

L'Organització es compromet a donar en concepte de trofeus i obsequis el següent:

- Obsequi commemoratiu a tots els participants

-Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria recollida en el reglament de la Copa Balear de Curses per Muntanya (masculí i femení). Els trofeus i els premis de la Copa Balear no són acumulables.

- Trofeu per als tres primers classificats absoluts de la prova (masculí i femení).

- Trofeu per als tres primers classificats de les categories per parelles i per equips.

- L'Organització es reserva el dret a no donar trofeu a categories amb menys de 5 participants.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net