XLIII Mini Marato - Memorial John Tunks 2022

Competition Data

 • Date: 08/12/2022
 • Running
 • Formentera
 • Time: 10:30
 • Registered:
 • Limit: 07/12/2022 22:00
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

More competitions

Other competitions that may be of interest:
31/12/2023 | Eivissa

XLIII Mini Marato - Memorial John Tunks 2022

Competition Data

La prova esportiva anomenada ”XLIII MINI MARATÓ - MEMORIAL JONH TUNKS 2022", se celebrarà a Sant Francesc Xavier de Formentera, el dijous 08 de desembre de 2022 a Ies 10:30 h i constarà de 2 modalitats esportives, Atletisme i Patinatge (10:40 h).

XLIII MINI MARA TÓ - MEMORIAL JONH TUNKS - 2022

dijous 08 de desembre de 2022

 PRESENTACIÓ

La prova esportiva anomenada ”XLIII MINI MARATÓ - MEMORIAL JONH TUNKS 2022", se celebrarà a Sant Francesc Xavier de Formentera, el dijous 08 de desembre de 2022 a Ies 10:30 h i constarà de 2 modalitats esportives, Atletisme i Patinatge (10:40 h)

Es tracta duna prova federada només en la modalitat datletisme i consta dintre del calendari de proves de la Federació d'Atletisme de Ies Illes Balears (FAIB).

L'interes de lorganització en aquesta prova és única i exclusivament el de promocionar i proporcionar Ies proves d'atletisme i de l'esport en general dintre de la societat, ja que pensam que afavoreix Ies relacions socials i la salut fisica i mental dels participants, sobretot en els participants mós joves. En cap moment i en cap de Ies entitats organitzadores, Grup Esportiu Espalmador i Consell Insular de Formentera existeix una intenció de benefici económic en l'organització d'aquest esdeveniment.

Podran prendre part a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, segons els limits dedat que s'estableixen per cada categoria.

El control técnic de la prova anirà a càrrec del Grup Esportiu Espalmador, amb l'obligació dels/les esportistes d'acatar Ies seves indicacions i Ies que provinguin de part de qualsevol dels col.laboradors que participin en l'organització de la cursa, com poden ser: protecció civil, policia local, guàrdia civil de tràfic, assisténcia médica o voluntaris correctament uniformats.

 HORARIS DE SORTIDA I DISTANCIES

L'horari previst per la sortida de la prova és a Ies 10:30 H per facilitar aixi el desplaçament dels corredors que vinguin de qualsevol altre lloc que no sigui l'illa de Formentera.

Els horaris de Ies sortides son:

 • 10:30 h Sortida Mini Marató — Memorial Jonh Tunks, de 12 km amb totes Ies categories corresponents a la distància segons especifica el seguent punt del reglament.
 • 10:40 h Sortida Cursa de Patinatge única categoria.
 • 11:10 h aprox. Sortida 2.800 m des de Sant Ferran de Ses Roques per a totes Ies categories que corresponguin a la distància segons especifica el seguent punt del reglament. En tot cas després del pas de la moto de la Guardia Civil de Tràfic que estarà al capdavant de la cursa de 12 km i dels 3 primers corredors/es.
 • 12:00 h Sortida categoria SUB — 6 (recta de 100 m)
 • 12:10 h Sortida categoria SUB — 8 (recta de 200 m)
 • 12:20 h Sortida categoria SUB — 10 (1 volta de 500 m a circuit tancat segons plano del circuit)
 •  12:30 h Sortida categoria SUB — 12 (2 voltes de 500 m al circuit tancat segons plano del circuit)

L'horari de finalització per als/les atletes de la prova de 12 km està previst a les 12:00 h o en cas de retard de la sortida per qualsevol motiu, es donarà per tancada la prova a 1 h 30 després de l'hora d'inici.

L'organització interpreta que el temps establert és suficient per finalitzar la prova ja que es tracta d'una prova atlètica adscrita dins del calendari de la federació balear d'atletisme i el principal objectiu dels/de les participants ha de ser el de finalitzar el recorregut amb el menor temps possible.

A partir de les 12:00 h o de 1h:30  des de l'hora de sortida, la prova de 12 km es declararà finalitzada, per tant tots aquells corredors/es o patinadors/es que encara es trobin en competició seran desqualificats/des. Aquests corredors/es o patinadors/es desqualificats/des estan obligats a pujar al vehicle que l'organització habilita per la seva recollida, tancant la carrera, evitant aixi que es puguin produir danys o accidents amb els mateixos. Si aquests no accedeixen a pujar a aquest vehicle, l'organització a partir d'aquest moment, no es farà responsable dels danys fisics o psiquics que puguin patir.

 TRANSPORT I SERVEIS

L'organització posa a disposició dels/les atletes i patinadors/es un servei d'autocar gratuït des del port de la Savina a Formentera fins la sortida a Sant Francesc Xavier i la tornada.

Els horaris de recollida son:

 •    08:10 h — port de la Savina — Sant Francesc Xavier. o 13:20 h — Sant Francesc Xavier — Port de la Savina.
 •    09:45 h — corredors/es que s'hagin de desplaçar fins a Sant Ferran de Ses Roques per a la sortida de 2,8 km, on podran deixar les seves pertinences i recollir-les a l'arribada a Meta.

Aquests horaris podran ser modificats per l'organització depenent de les actualitzacions horàries del servei de Ferrys Eivissa — Formentera - Eivissa.

Els corredors/es obtindran un descompte en el trajecte amb la companyia Balearia presentant el resguard d'inscripció a les taquilles corresponents. El telèfon d'informació de les taquilles de Balearia és 971 190 269.

L'organització disposarà d'un vehicle de 8 places propi que a l'hora de finalització de la prova recorrerà integrament el recorregut recollint els corredors/es desqualificats/des, que per diferents motius no hagin finalitzat la prova en el temps establert i seran conduits al punt de sortida/meta perquè no estiguin exposats/des a perills fora del control de seguretat.

 CONSIGNA - GUARDA ROBA

Hi haurà servei de consigna per guardar les bosses o motxilles dels participants a Ia Plaça de Ia Constitució. Aquesta tindrà Ia funció de guardar i custodiar els objectes que els participants creguin oportú per desenvolupar Ia seva participació amb Ia major comoditat possible.

Les categories que tinguin Ia sortida des de Sant Ferran podran deixar les seves coses al bus que els portarà i quan arribin a meta ho podran recollir.

 DUTXES

Sempre que les condicions sanitàries i el desenvolupament de Ia pandémia de Ia Covid 19 ho permetin, hi haurà un servei de dutxes. Aquest servei estarà ubicat al Poliesportiu IES MARC FERRER o Poliesportiu Vell.

Se demana que per aquest servei de dutxes es contacti abans amb membres de l'Organització.

 CATEGORIES I DISTÀNCIES

 • PATINADORS/ES:
  • Categories Absolutes Masculí i Femení. 12 km 
  • Categories de Sub-14 a Sub-18. 2.800 m
 • VETERANS/ES A: de 40 a 49 anys fets abans del dia de Ia prova. 12 km
 • VETERANS/ES B: de 50 a 59 anys fets abans del dia de Ia prova. 12 km
 • VETERANS/ES C: més de 60 anys fets abans del dia de Ia prova. 12 km
 • SENIORS: Atletes nascuts Ides al 1998 o anteriors. 12 km
 • SUB - 23: Atletes nascuts/des al 2000, 2001 i 2002. 12 km
 • SUB - 20: Atletes nascuts/des al 2003 i 2004. 12 km
 • SUB - 18: Atletes nascuts/des al 2005 i 2006. 2.800 m
 • SUB - 16: Atletes nascuts/des al 2007 i 2008. 2.800 m
 • SUB - 14: Atletes nascuts/des al 2009 i 2010. 2.800 m
 • SUB - 12: Atletes nascuts/des al 201 1 i 2012 (2 voltes a circuit tancat). 1000m
 • SUB - 10: Atletes nascuts/des al 2013 i 2014 (1 volta a circuit tancat). 500m
 • SUB - 8: Atletes nascuts/des al 2015 i 2016 (recta a meta). 100m
 • SUB - 6: Atletes nascuts/des al 2017 0 posteriors. (recta a meta). 100m

NOTA: NO EXISTEIX LA CATEGORIA ABSOLUTA NI POPULAR PER LA DISTANCIA DE 2.800 m.

 INSCRIPCIONS I PREUS

Les inscripcions seran únicament on-line i estan obertes fins al dimecres 07 de desembre del 2022 abans de les 12:00 h a Ia pàgina web: http://elitechip.net .

I les categories inferiors (SUB-18, SUB-16, SUB-14, SUB-12, SUB-IO, SUB-8 i SUB-6) al mateix Iloc de Ia sortida (plaça de Ia Constitució — Sant Francesc), de 9:00 h fins a les 10:00 h.

Totes les proves estaran controlades i cronometrades pel sistema de cronometratge per xips i pels àrbitres de la FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LES LLES BALEARS.

El Grup Esportiu Espalmador organitza la cursa XLIII MINI MARATÓ - MEMORIAL JONH TUNKS 2022 en col.laboració amb el Consell Insular de Formentera de forma altruista, par tant l'únic interés possible ha de ser el de la promoció de l'esport per la seva importància a nivell físic, psíquic i social per als més joves. Considerem que amb aquesta participació gratuita ajudarem als futurs esportistes i a les seves famílies a la integració en la nostra societat.

Les categories inferiors també podran fer inscripcions in situ, a la mateixa Plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier, el mateix dia de la prova i una hora abans del seu començament, és a dir, fins les 10:00 h.

Els Preus seran:

 •  15€ inscripció general.
 •  50% de descompte els/les socis/es del Grup Esportiu Espalmador. o GRATUIT els menors de 18 anys.

Amb el preu està inclosa una pega de roba esportiva commemorativa d'aquesta edició

RETIRADA DE DORSALS i CHIPS

La retirada de dorsals per les 2 modalitats esportives es farà a partir de les 9:00 h i fins les 10:30 h del mateix dia de la prova a la Plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier.

 RECLAMACIONS I POLÍTICA DE CANCEL.LACIÓ

Les reclamacions s'hauran de fer, com a màxim, 1 hora després de la finalització de la cursa, i hauran d'anar acompanyades d'un pagament de 100 €, comprovant de la inscripció i document nacional d'identitat.

No s'admetrà cap reclamació fora d'aquest termini.

Només podran presentar reclamacions els majors de 18 anys.

Els menors que presentin reclamació hauran d'anar acompanyats, obligatàriament, per una persona major d'edat acreditada.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
© Elitechip, 2008-2023, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net